Sněmovní tisk 205
Rozhodnutí Spol. výboru č. 7-10/1996 k Dohodě mezi ESVO

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 5. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kühnl Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 2. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 6. 1997. Určil zpravodaje: PhDr. Jaromír Kalus a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 434).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 10. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 560).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 13. 11. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 12. 1997.

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97098/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/62, které bylo rozdáno jako tisk 1997/98/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/73, které bylo rozdáno jako tisk 1997/98/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/160).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ESVO, liberalizace obchodu, mezinárodní dohoda, mezinárodní obchod, oblast volného obchoduISP (příhlásit)