Sněmovní tisk 1977
Zákon - novela z. č. 102/1992 Sb.,v souvisl. se z.č.509/91Sb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník občanskýISP (příhlásit)