Sněmovní tisk 1894
Zákon - novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 8. 1995.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Tomáš.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1894/0 dne 10. 8. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 1995. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 9. 1995 jako tisk 1894/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákon trestní, ZaměstnanciISP (příhlásit)