Sněmovní tisk 1690
Interpelace poslance Jana Bláhy


Autor: Jan Bláha
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci spotřebních daní
Podáno: 1995-04-20
Odesláno adresátovi: 1995-04-27
Odpověď rozeslána 20.04.1995 jako tisk 1690 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)