Sněmovní tisk 1669
Interpelace poslance Jaroslava Broulíka


Autor: Ing. Jaroslav Broulík
Adresát: RNDr. Igor Němec
Interpelace ve věci způsobu jednání úředníků Úřadu vlády České republiky se skupinou amerických filmařů
Podáno: 1995-04-19
Odesláno adresátovi: 1995-04-25
Odpověď rozeslána 19.04.1995 jako tisk 1669 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)