Sněmovní tisk 1666
Interpelace poslance Miloše Skočovského


Autor: Ing. Miloš Skočovský, CSc.
Adresát: Pavel Tigrid
Interpelace ve věci Technického muzea v Brně
Podáno: 1995-04-14
Odesláno adresátovi: 1995-04-24
Odpověď rozeslána 14.04.1995 jako tisk 1666 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)