Sněmovní tisk 1662
Interpelace poslance Oldřicha Vrchy


Autor: Oldřich Vrcha
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci těžby mramoru v chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Podáno: 1995-04-11
Odesláno adresátovi: 1995-04-14
Odpověď rozeslána 11.04.1995 jako tisk 1662 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)