Sněmovní tisk 1647
Výroční zpráva FDM za rok 1994

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994
Autor: FDM
Předloženo: 30.03.1995
Rozesláno všem poslancům 7. 4. 1995 jako sněmovní tisk 1647.
Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal zprávu k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


ISP (příhlásit)