Sněmovní tisk 1646
Interpelace poslance Oldřicha Vrchy


Autor: Oldřich Vrcha
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace poslance Oldřicha Vrchy
Podáno: 1995-04-05
Odesláno adresátovi: 1995-04-11
Odpověď rozeslána 5.04.1995 jako tisk 1646 A.
Úplný název: Interpelace poslance Oldřicha Vrchy na předsedu vlády Václava Klause ve věci požadavku občanů obce Těchlovice - Přední Lhota na zastavení fyzického, psychického teroru a diskriminace, zasahování do vlastnického práva občanů a devastace životního prostředí v prostoru okolí kamenolomu "Severokámen" Těchlovice - Přední Lhota
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)