Sněmovní tisk 1619
Interpelace poslance Václava Franka


Autor: Václav Frank
Adresát: Ing. Karel Dyba, CSc.
Interpelace poslance Václava Franka
Podáno: 1995-03-30
Odesláno adresátovi: 1995-04-04
Odpověď rozeslána 30.03.1995 jako tisk 1619 A.
Úplný název: Interpelace poslance Václava Franka na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci prošetření a přijetí odpovídajícího opatření v souvislosti s dalším rozšiřováním dobývacího prostoru lomu "Hvížďalka", jehož držitelem je a. s. Pragocement Radotín
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)