Sněmovní tisk 1616
Interpelace poslance Václava Exnera a dalších


Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci vystoupení pana ministra Jindřicha Vodičky v televizi Nova dne 19. 3. 1995
Podáno: 1995-03-28
Odesláno adresátovi: 1995-03-29
Odpověď rozeslána 28.03.1995 jako tisk 1616 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)