Sněmovní tisk 1607
Interpelace poslance Dalibora Matulky


Autor: JUDr. Dalibor Matulka
Adresát: František Benda
Interpelace ve věci návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava
Podáno: 1995-03-20
Odesláno adresátovi: 1995-03-24
Odpověď rozeslána 20.03.1995 jako tisk 1607 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)