Sněmovní tisk 1600
Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1994

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1994
Autor: Dozorčí rada GA
Předloženo: 2.05.1995
Rozesláno všem poslancům 2. 5. 1995 jako sněmovní tisk 1600.
Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal zprávu k projednání výborům.


ISP (příhlásit)