Sněmovní tisk 1588
Smlouva mezi ČR a SR o úpravách na úseku matrik a stát. obča

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P


ISP (příhlásit)