Sněmovní tisk 1586
Úmluva o jaderné bezpečnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1995-03-07.
    Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1586 dne 1995-03-13.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Hospodářský výbor, Zahraniční výbor.


ISP (příhlásit)