Sněmovní tisk 1538
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci zařazení ekologických iniciativ do seznamu skupin, které jsou údajně ve sledování BIS
Podáno: 1995-02-20
Odesláno adresátovi: 1995-02-24
Odpověď rozeslána 20.02.1995 jako tisk 1538 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)