Sněmovní tisk 1525
Smlouva mezi ČR a Egyptskou arabskou republikou o zamez.dvoj

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1995-02-14.
    Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1525 dne 1995-02-22.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
      Smlouva byla dne 23. 5. 1995 na 31. schůzi schválena (usnesení č. 659).


ISP (příhlásit)