Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

659

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 31. schůze 23. května 1995

 

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995 /sněmovní tisk 1525/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Káhiře dne 19. ledna 1995

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Ladislav Rymeš v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP