Sněmovní tisk 1009
Novela z. o ochraně ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 22. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Palas J.,Novák M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1009/0 dne 4. 1. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 2. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 2. 2010 jako tisk 1009/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, bydlení, domácnost, obec, ochrana životního prostředí, rodinný dům, spalovací plyny, spalování odpadu, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)