Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro tělovýchovu

Předseda

Ing. Petr Bratský

Místopředseda

PhDr. Karel Šplíchal
Ladislav ŠustrISP (příhlásit)