Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Podvýbor pro oblast drogové problematiky

Předseda

Ing. Lucie Talmanová

Místopředseda

MUDr. Ivan David, CSc.ISP (příhlásit)