Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Předseda

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

Místopředseda

Robert Králíček



ISP (příhlásit)