Petiční výbor

Předseda

JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová

Místopředseda

Ing. Karel Fiedler
Mgr. Jiří Junek
MUDr. Pavel Plzák
Miroslava Strnadlová

Podvýbor pro lidská práva
Podvýbor pro ochranu soukromí
ISP (příhlásit)