Zahraniční výbor
Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí

Předseda

Ing. Vlasta Štěpová, CSc.

Místopředseda

Michal Doktor
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
Ing. Vojtěch VymětalISP (příhlásit)