Hospodářský výbor
Podvýbor pro podporu podnikání a legislativní činnost

Předseda

Ing. Jaroslav Plachý

Místopředseda

JUDr. Vojtěch Filip
Ing. Karel SehořISP (příhlásit)