Celkem nalezeno 1999 dokumentů. (88. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
10675/18COM(2018) 493 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a sledování programu Horizont 2020 v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
10655/18COM(2018) 503 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018-2024)Vzato na vědomí bez projednávání
10654/18COM(2018) 505 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018-2024)Vzato na vědomí bez projednávání
10653/18COM(2018) 502 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018-2024)Vzato na vědomí bez projednávání
10642/18COM(2018) 498 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanostVzato na vědomí bez projednávání
10582/18COM(2018) 482 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
10554/18COM(2018) 489 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017Vzato na vědomí bez projednávání
10547/18JOIN(2018) 19 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o přijetí doporučení ohledně prodloužení akčního plánu EU-Maroko, kterým se provádí rozšířený status (2013-2017)Vzato na vědomí bez projednávání
10508/18COM(2018) 494 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajícíchVzato na vědomí bez projednávání
10436/18COM(2018) 487 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Dvanáctá výroční zpráva za rok 2017 o provádění pomoci Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na KypruVzato na vědomí bez projednávání
10435/18COM(2018) 488 finalZpráva Komise Radě - Čtrnáctá zpráva o provádění nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 a o stavu vyplývajícím z jeho uplatňování za období od 1. ledna do 31. prosince 2017Vzato na vědomí bez projednávání
10429/18COM(2018) 485 finalNávrh nařízení Rady o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fondVzato na vědomí bez projednávání
10397/18COM(2018) 486 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maďarsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
10360/18COM(2018) 446 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - První výhled pro čisté ovzdušíVzato na vědomí bez projednávání
10325/18COM(2018) 474 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontrolyVzato na vědomí bez projednávání

<<848586878889909192>>ISP (příhlásit)