Celkem nalezeno 1553 dokumentů. (80. strana, celkem 104 stran)

KódReferenceNázevStav
 6484/18COM(2018) 78 finalZpráva Komise Radě za rok 2017 o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fonduVzato na vědomí bez projednávání
 6451/18COM(2018) 233 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnostiVzato na vědomí bez projednávání
 6356/18SWD(2018) 202 finalPracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2018: Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2018: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011Bere na vědomí s doporučením
 6350/18COM(2018) 120 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2018: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011Vzato na vědomí bez projednávání
 6340/18COM(2018) 66 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení Nástroje pro propojení Evropy (CEF) v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
 6321/18COM(2018) 74 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
 6319/18COM(2018) 73 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 510/2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidelVzato na vědomí bez projednávání
 6318/18COM(2018) 72 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
 6308/18JOIN(2018) 4 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči BěloruskuVzato na vědomí bez projednávání
 6282/18COM(2018) 44 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 94/80/ES o právu volit a být volen v obecních volbáchVzato na vědomí bez projednávání
 6235/18COM(2018) 85 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu UnieVzato na vědomí bez projednávání
 6229/18COM(2018) 98 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020: Příspěvek Evropské komise k neformálnímu setkání lídrů, které se uskuteční na 23. února 2018Vzato na vědomí bez projednávání
 6227/18COM(2018) 41 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a dopadech směrnice 2009/110/ES, zejména o uplatňování obezřetnostních požadavků na instituce elektronických penězVzato na vědomí bez projednávání
 6218/18COM(2018) 56 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii (vykazované období: 2016)Vzato na vědomí bez projednávání
 6217/18C(2018) 900 finalDoporučení Komise ze dne 14.2.2018 týkající se posílení evropského charakteru a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu v roce 2019Vzato na vědomí bez projednávání

<<767778798081828384>>ISP (příhlásit)