Celkem nalezeno 2074 dokumentů. (80. strana, celkem 139 stran)

KódReferenceNázevStav
14328/18COM(2018) 738 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatuProjednáno, přijato usnesení a postoupeno pro informaci výboru
14327/18JOIN(2018) 27 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, pokud jde o prodloužení akčního plánu EU-IzraelVzato na vědomí bez projednávání
14322/18JOIN(2018) 26 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného na základě Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy (PS) na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé, pokud jde o prodloužení akčního plánu EU-PSVzato na vědomí bez projednávání
14298/18C(2018) 7491 finalCommission Decision of 15.11.2018 on the Solidarity and Just Transition Silesia Declaration - Rozhodnutí Komise ze dne 15.11.2018 o Slezském prohlášení o solidaritě a spravedlivém přechoduVzato na vědomí bez projednávání
14272/18COM(2018) 880 finalSdělení Komise - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: alternativní akční plánVzato na vědomí bez projednávání
14249/18COM(2018) 739 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, pokud jde o látky s vlastnostmi, které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecíVzato na vědomí bez projednávání
14204/18COM(2018) 734 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptoryVzato na vědomí bez projednávání
14108/18COM(2018) 735 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 443/2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidelVzato na vědomí bez projednávání
14074/18COM(2018) 706 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělstvíVzato na vědomí bez projednávání
14018/18COM(2018) 733 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
13956/18COM(2018) 752 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině Energetického společenství na vysoké úrovni (Skopje, 28. a 29. listopadu 2018)Vzato na vědomí bez projednávání
13931/18COM(2018) 726 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13930/18COM(2018) 725 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13863/18COM(2018) 727 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2010/99/EU, kterým se Litevské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13849/18COM(2018) 730 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro obchod a rozvoj zřízeném podle Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) EPA na straně druhé v souvislosti s přijetím seznamu rozhodcůVzato na vědomí bez projednávání

<<767778798081828384>>ISP (příhlásit)