Celkem nalezeno 1625 dokumentů. (79. strana, celkem 109 stran)

KódReferenceNázevStav
 7960/18COM(2018) 192 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerstvíVzato na vědomí bez projednávání
 7959/18COM(2018) 193 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
 7953/18COM(2018) 181 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek (Text s významem pro EHP)Vzato na vědomí bez projednávání
 7935/18COM(2018) 178 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o strategii v oblasti IT pro celnictvíVzato na vědomí bez projednávání
 7926/18COM(2018) 177 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasůVzato na vědomí bez projednávání
 7924/18COM(2018) 176 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasůVzato na vědomí bez projednávání
 7923/18COM(2018) 175 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasůVzato na vědomí bez projednávání
 7922/18COM(2018) 174 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasůVzato na vědomí bez projednávání
 7877/18COM(2018) 184 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ESBere na vědomí s doporučením
 7876/18COM(2018) 185 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebiteleBere na vědomí s doporučením
 7875/18COM(2018) 183 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálními výboru - Nová politika pro spotřebiteleBere na vědomí s doporučením
 7844/18COM(2018) 163 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měnyBere na vědomí s doporučením
 7816/18COM(2018) 166 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 7814/18COM(2018) 162 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 7809/18COM(2018) 173 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězciVzato na vědomí

<<757677787980818283>>ISP (příhlásit)