Celkem nalezeno 2052 dokumentů. (79. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
14108/18COM(2018) 735 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 443/2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidelVzato na vědomí bez projednávání
14074/18COM(2018) 706 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělstvíVzato na vědomí bez projednávání
14018/18COM(2018) 733 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
13956/18COM(2018) 752 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině Energetického společenství na vysoké úrovni (Skopje, 28. a 29. listopadu 2018)Vzato na vědomí bez projednávání
13931/18COM(2018) 726 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13930/18COM(2018) 725 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13863/18COM(2018) 727 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2010/99/EU, kterým se Litevské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13849/18COM(2018) 730 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro obchod a rozvoj zřízeném podle Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) EPA na straně druhé v souvislosti s přijetím seznamu rozhodcůVzato na vědomí bez projednávání
13846/18COM(2018) 729 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Společné radě zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé v souvislosti s přijetím jednacího řádu pro předcházení sporům a jejich řešení a kodexu chování pro rozhodce a mediátoryVzato na vědomí bez projednávání
13838/18COM(2018) 724 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Společné radě zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé v souvislosti s přijetím jednacího řádu Společné rady a jednacího řádu Výboru pro obchod a rozvojVzato na vědomí bez projednávání
13815/18COM(2018) 721 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2429, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13808/18COM(2018) 723 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization, in respect of the First Edition of the International Standards and Recommended Practices on Environmental Protection - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, pokud jde o první vydání mezinárodních standardů a doporučených postupů v oblasti ochrany životního prostředí - Uhlíková kompenzace a systém snižování emisí v mezinárodním letectvíVzato na vědomí bez projednávání
13801/18COM(2018) 728 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2017 – 31. prosince 2017Vzato na vědomí bez projednávání
13800/18COM(2018) 731 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union, in the thirty-eighth meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats, with regards to amendments to Appendices II and III - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém osmém setkání Stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změny dodatků II a IIIVzato na vědomí bez projednávání
13765/18COM(2018) 717 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na sedmém zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, pokud jde o některé změny přílohy 3 dohodyVzato na vědomí bez projednávání

<<757677787980818283>>ISP (příhlásit)