Celkem nalezeno 1557 dokumentů. (79. strana, celkem 104 stran)

KódReferenceNázevStav
 7048/18COM(2018) 99 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojůVzato na vědomí
 7042/18COM(2018) 111 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 55. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě použitelné od 1. ledna 2019Vzato na vědomí bez projednávání
 6989/18COM(2018) 121 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů AKT-EU k revizi přílohy IC dohody o partnerství AKT-EUVzato na vědomí bez projednávání
 6988/18COM(2018) 92 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investováníVzato na vědomí
 6987/18COM(2018) 110 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013Vzato na vědomí
 6953/18COM(2018) 86 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a Evropského fondu pro energetickou účinnostVzato na vědomí bez projednávání
 6916/18COM(2018) 116 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Souhrnná zpráva Komise o uplatňování nařízení REACH a přezkumu některých prvků: Závěry a opatřeníVzato na vědomí bez projednávání
 6869/18COM(2018) 88 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění článku 5 nařízení (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovuVzato na vědomí bez projednávání
 6866/18COM(2018) 87 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o možnosti zavedení určitých požadavků týkajících se ochrany ryb při usmrcováníVzato na vědomí bez projednávání
 6800/18COM(2018) 83 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP a protokolu 37 (obsahujícího seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHPVzato na vědomí bez projednávání
 6796/18COM(2018) 82 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
 6772/18COM(2018) 115 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním mořiVzato na vědomí bez projednávání
 6756/18COM(2018) 119 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná právaVzato na vědomí bez projednávání
 6744/18COM(2018) 117 finalZpráva Komise Evropskému účetnímu dvoru, Radě a Evropskému parlamentu - Odpovědi členských států na Výroční zprávu Evropského účetního dvora za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
 6717/18C(2018) 1177 finalDoporučení Komise ze dne 1.3.2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu onlineVzato na vědomí bez projednávání

<<757677787980818283>>ISP (příhlásit)