Celkem nalezeno 1827 dokumentů. (122. strana, celkem 122 stran)

KódReferenceNázevStav
12135/17COM(2017) 492 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizaceVzato na vědomí
12131/17COM(2017) 493 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investicProjednat
12129/17JOIN(2017) 34 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v MaliVzato na vědomí bez projednávání
12079/17COM(2017) 467 finalZpráva Komise - Pátá zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní strážeVzato na vědomí bez projednávání
12073/17COM(2017) 468 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potřebě dočasně vyloučit deriváty obchodované v obchodním systému z oblasti působnosti článků 35 a 36 nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojůVzato na vědomí bez projednávání
12039/17COM(2017) 499 finalNávrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2017/... ze dne 27. května 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním plnění dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištěníVzato na vědomí bez projednávání
12026/17COM(2017) 471 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o pokroku rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraciVzato na vědomí bez projednávání
12019/17COM(2017) 470 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a TureckaVzato na vědomí bez projednávání
12014/17COM(2017) 466 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Desátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání
11765/17COM(2017) 456 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 10. finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském záručním fondu - rozpočtový rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
10763/17COM(2017) 364 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
10235/17COM(2017) 767 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vnější činnosti EIB v rámci rozpočtové záruky EU v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání

<<118119120121122ISP (příhlásit)