Celkem nalezeno 1928 dokumentů. (116. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
15351/17COM(2017) 721 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - Stav ke dni 31. prosince 2016Vzato na vědomí bez projednávání
15334/17COM(2017) 736 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Návazná opatření související s výzvou ke sdělení skutečností – regulační rámec EU pro finanční službyVzato na vědomí bez projednávání
15315/17COM(2017) 712 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických noremBere na vědomí s doporučením
15314/17COM(2017) 708 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictvíBere na vědomí s doporučením
15313/17COM(2017) 707 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvámBere na vědomí s doporučením
15312/17COM(2017) 724 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu ŠvédskaVzato na vědomí bez projednávání
15285/17JOIN(2017) 46 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v SomálskuVzato na vědomí bez projednávání
15264/17COM(2017) 734 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictvíVzato na vědomí bez projednávání
15263/17COM(2017) 735 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravkyVzato na vědomí bez projednávání
15248/17COM(2017) 695 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o obnovení protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu se Svatým Tomášem a Princovým ostrovemVzato na vědomí bez projednávání
15202/17COM(2017) 693 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkemVzato na vědomí bez projednávání
15171/17COM(2017) 699 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
15169/17COM(2017) 682 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výpůjčních a úvěrových činnostech Evropské unie v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
15121/17COM(2017) 684 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnostech nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
15119/17COM(2017) 793 final, SWD(2017) 473 final, SWD(2017) 474 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226Bere na vědomí s doporučením

<<112113114115116117118119120>>ISP (příhlásit)