Celkem nalezeno 1615 dokumentů. (107. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
12209/17COM(2017) 474 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVVVzato na vědomí bez projednávání
12208/17COM(2017) 478 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)Vzato na vědomí bez projednávání
12205/17COM(2017) 476 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Maximální využití směrnice o bezpečnosti sítí a informací – účinné provedení směrnice (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v UniiVzato na vědomí bez projednávání
12204/17COM(2017) 490 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o seznamu kritických surovin pro EU z roku 2017Vzato na vědomí bez projednávání
12202/17COM(2017) 479 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance -Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu - Obnovená strategie průmyslové politiky EUVzato na vědomí bez projednávání
12183/17COM(2017) 477 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)Bere na vědomí s doporučením
12181/17COM(2017) 489 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVVVzato na vědomí bez projednávání
12171/17COM(2017) 473 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technická úprava finančního rámce pro rok 2018 v souladu s vývojem HND (ESA 2010) (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020), kterým se aktualizuje a nahrazuje sdělení COM(2017) 220 finalVzato na vědomí bez projednávání
12168/17COM(2017) 472 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s AustráliíVzato na vědomí
12165/17COM(2017) 469 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Novým ZélandemVzato na vědomí
12163/17COM(2017) 544 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve výkonném výboru programu vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíkyVzato na vědomí bez projednávání
12137/17COM(2017) 487 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unieVzato na vědomí
12136/17COM(2017) 491 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o provádění strategie v oblasti obchodní politiky Obchod pro všechny - Uskutečňování progresivní obchodní politiky k využití potenciálu globalizaceVzato na vědomí bez projednávání
12135/17COM(2017) 492 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizaceVzato na vědomí
12131/17COM(2017) 493 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investicProjednat

<<103104105106107108>>ISP (příhlásit)