MUDr. Bohuslav Vrbenský

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VRBENSKÝ Bohuslav, dr.

VI. voleb. kraj.

ČS SS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. socialisač. - zahran. a zeměd.

Jmenován ministrem veřejných prací 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministerského 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministerského 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Přestal býti členem klubu ČS. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stal se členem klubu SS. 198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbaven posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupila Podzimková Otilie.

Návrhy:

na znárodnění dolů a úpravu uhelného hospodářství t. 649.

18, 9. XI. 1920; 204. II.

obnoven t. 3910/XIII. 182, 16. XI. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona o částečném zákazu námezdného kojení t. 3821.

164, 7. XI. 1922; 147. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. na ochranu republiky (zpr. t. 4021).

194, 6. III. 1923; 2428, 2429. VI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 451. II.

Vyloučen ze sněmovního jednání na 5 schůzí

29, 2. XII. 1920; 997. II.ISP (příhlásit)