František Toužil

Narozen: v roce 1866

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOUŽIL František

I. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - k prozkoum. čin. Stál. výb. a vyšetřov.

Návrhy:

na socialisaci zlatodolu v Roudné, t. 123.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na zabírání bytů obcemi, t. 1134.

40, 11. I. 1921; 1576. II.

na vydání zákona o povinné setbě, t. 1415.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na zavedení stavební povinnosti velkých podniků,

t. 4011. 192, 27. II. 1923; 2218. VI.

na okamžité zahájení investičních staveb, projektovaných ve státním rozpočtu na rok 1923, t. 4014.

192, 37. II. 1923; 2218. VI.

na ochranu nájemníků, t. 4068.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

na okamžité zahájení a rychlé provedení staveb, projektovaných ve státním rozpočtu na rok 1925, t. 4962.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na zavedení stavební povinnosti velkých podniků, t. 4965.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na vydání zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 5232.

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

pozměňov. návrh (event.) k osnově zák. o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538), týkající se změny v § 5.

63, 11. III. 1921; 2557. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3309), týkající se § 2.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení účinnosti zákona o ochraně nájemníků (t. 3316) k § 1.

117, 21. XII. 1921; 1933. IV.

13 pozměňov., 1 event. pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 354-7. V.

14 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického o mimořádném opatření bytové péče (zpr. t. 3675) k §§ 1-9.

147, 16. VI. 1922; 930. V.

27 pozměňov., 5 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1-4, 7-13, 15-17, 20, 21, 28, 32 a 33.

202, 19. IV. 1923; 153-162. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201) k čl. I.

217, 28. VI. 1923; 587. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1, 2, 4, 7-13, 15-17, 20, 21, 31 a 33.

257, 7. IV. 1924; 314-317. IX.

8 event. návrhů doplňov. a pozměňov. k témuž předmětu.

257, 7. IV. 1924; 318, 320-322. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4544) k § 1.

258, 8. IV. 1924; 397. IX.

21 pozměňov., 5 doplňov. a 8 event. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 2, 4, 7-9, 12-16, 20, 31 a 33.

334, 20. III. 1925; 1447-1453. X.

5 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zák. o odkladu exekučního vyklízení místností (zpr. t. 5117) k §§ 1-4 a 6.

336, 21. III. 1925; 1543-4. X.

podle § 46 jedn. ř., aby se do schůze posl. sněm. dostavil předseda vlády nebo jeho zástupce a podal zprávu o tom co hodlá vláda učiniti ve věci podpory stavebního ruchu.

368, 1. X. 1925; 942. XI.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

k osnově zák. o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměst. (zpr. t. 3286), týkající se stavebního dělnictva.

112, 19. XII. 1921; 1738. IV.

k osnově zák. o doplnění zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3309), týkající se staveb. dělnictva.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. I. 1921; 2292. II.

o naléh. interp. posl. Blažka (t. 2507) a posl. Skaláka (t. 2495).

73, 15. VII. 1921; 537. III.

o změně a doplnění zákona z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309).

115, 20. XII. 1921; 1838. IV.

o změně zákona o zemsk. správ. výb. pro Čechy (zpr. ústní o t. 2897).

120, 13. I. 1922; 2078. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 82. V.

o zákonu na ochranu nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 309. V.

o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření bytové péče (zpr. t. 3675).

147, 16. VI. 1922; 927. V.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

166, 9. XI. 1922; 382. VI.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201); připojuje jménem klubu komunistických poslanců protest proti censurování tisku strany komunistické a proti konfiskaci částí interpelací podaných komunistickými poslanci; rovněž protestuje proti opožděnému rozdávání naléhavých tisků strany komunistické.

217, 28. VI. 1923; 580, 583. VII.

o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti a o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4342 a 4341).

240, 11. XII. 1923; 1285. VIII.

o zákonu na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

257, 7. IV. 1924; 307. IX.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

333, 19. III. 1925; 1402. X.

Prohlášení:

jménem klubu K protestuje proti rozpuštění ústředního svazu obuvnického dělnictva v Československu (u příležitosti rozpravy o zpr. t. 4129).

209, 11. V. 1923; 324. VII.

Interpelace:

o konfiskaci spisku "K třetí internacionále!",

t. 1687. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2031. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o konfiskační praxi,

t. 1816. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2112. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o neuvěřitelném způsobu aprovisačního hospodářství vršovického ve válečných letech,

t. 2219. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 3159/III. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o provádění zákona o prozatímní ochraně lesů,

t. 3190/XIV. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

v záležitosti poštovního zřízence a legionáře Václ. Hořejšího z Krasného Března,

t. 3200/I. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

o konfiskační praxi

t. 3230/VIII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o konfiskační praxi v Praze,

t. 3230/XVI. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o konfiskační praxi v Praze,

t. 3351/XXII. 128, 27. I. 1922; 2715. IV.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo",

t. 3410/XV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

v záležitosti konfiskace časopisu "Odboj",

t. 3442/I. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3778/IX. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o konfiskaci knihy s názvem "A světlo svítí do temnoty",

t. 3690/XVII. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1518. V.

odpov. t. 3801/IX. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 3954/V. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4007/IV. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4017/XX. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4082/V. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

ohledně neustálých konfiskací deníku "Rudé Právo" v Praze,

t. 4076/XI. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4173/VIII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskaci úvodníku "Rudého Práva" ze dne 23. února 1923,

t. 4076/XIII. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4179/VIII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o opětných konfiskacích "Rudého Práva",

t. 4174/IV. 219, 30. X. 1923; 11. VII.

odpov. t. 4243/XIX.

o neustálých konfiskacích deníku "Rudé Právo" v Praze,

t. 4174/VIII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4266/XII. 229, 22. XI. 1923; 435. VII.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4174/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XXVI. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o protizákonném stavu správy obce Ďáblic v okresu karlínském,

t. 4178/I. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4458/XII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o opětovné konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4256/IV. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4333/XXI. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

jak korupce a zlodějství velkého slohu chráněny jsou konfiskační praxí českoslov. censorů,

t. 4525/II. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 4607/II. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o konfiskaci brožury "Pryč s válkou" vydané v Praze r. 1924,

t. 4824/II. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 4904/X. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o nových zbytečných konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 5154/III. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/I. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o konfiskaci sbírky básní "Komunistické Večery", vydané Proletkultem Komunistické strany v Československu,

t. 5211/XIV. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

o konfiskaci divadelní hry Jana Robyna "Svatouškové", vydané nakladatelstvím "Večernice", Vortel v Žižkově,

t. 5219/I. 351, 1. VII. 1925; 359. XI.

Dotazy:

v záležitosti vyplácení podpor v nezaměstnání.

132, 30. III. 1922; 77. V.

o propůjčení školní tělocvičny vinohradské reálky na "Smetance".

133, 31. III. 1922; 178. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o protizákonném postupu důchodkové kontroly proti prodejně novin v Ribarpoli na Slovensku.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na táboru lidu v Přerově dne 27. července 1924)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4969; zprav. J. Valášek;

nevydán 350, 25. XI. 1925; 345-6. XI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

308, 3. XII. 1924; 785. X.

zpr. t. 5024; zprav. J. Mach;

nevydán 359, 13. VII. 1925; 527-8. XI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 1. prosince 1924 ve Strakonicích)

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5146; zprav. J. Konečný;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1525-6. XI.

Volán k pořádku:

110, 16. a 17. XII. 1921; 163. IV.

151, 22. VI. 1922; 1234, 1235. V.

166, 9. XI. 1922; 384. VI.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

217, 28. VI. 1923; 582, 583. VII.

236, 30. XI. 1923; 1114. VIII.

322, 11. II. 1925; 1097. X.

362, 18. IX. 1925; 598. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí.

194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.ISP (příhlásit)