Františka Skaunicová

Narozena: v roce 1871
Zemřela: v roce 1923

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKAUNICOVÁ Františka

XI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. soc. pol. a zásob.

Zemřela 4. I. 1923. 185, 6. II. 1923; 2101. VI.

Za ní nastoupil Konečný Josef ČSD.

Návrhy:

aby spravedlivým požadavkům stávkujících zaměstnanců pojišťoven bylo vyhověno, t. 573.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro. r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191), v níž obírá se prosincovými událostmi roku 1920.

42, 14. I. 1921; 1690. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168, skup. hospodářská a sociálně politická).

99, 25. XI. 1921; 1156. IV.

Interpelace:

naléhavá, o snížení moučné dávky,

t. 1465. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

odpov. t. 1855. 66, 31. III. 1921; 10. III.

naléhavá o snížení moučné dávky a o nedostatečném zásobování chlebem a moukou,

t. 1579. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2218. 68, 31. V. 1921; 140. III.

naléhavá, o snížení moučné dávky, zvýšení cen mouky a o zásobovacím plánu pro rok 1921-1922,

t. 2558. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3140. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o zabití dělníka Střeďanského četnickým nadporučíkem Taichmannem ve Velkých Topolčanech,

t. 3143. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

Dotazy:

o hrozící katastrofě zásobování moukou na Ostravsku.

63, 11. III. 1921; 2623. II.

Volána k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2601. II.ISP (příhlásit)