Anna Malá

Narozena: v roce 1886

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALÁ Anna

I. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. práv. - soc. pol. - ústav. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na převzetí péče o nemajetné šestinedělky a novorozené děti jejich státem, t. 1008.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na vydání zákona o nároku obchodních pomocníků a. jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22. XI. 1921; 743. IV.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

na vydání zákona o podpoře v mateřství, t. 3805.

159, 24. X. 1922; 48. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o dodatku k státnímu rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3393), týkající se zřízení fondu pro ochranu matek.

125, 25. I. 1922; 2498. IV.

9 resol., týkajících se zrušení nebo úpravy daní a dávek státních (podány za drahotní rozpravy r. 1925).

323, 12. II. 1925; 1215-6. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830)

25, 24. XI. 1920; 479. II.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2132. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2479. IV.

o změně a částečném uvedení v činnost některých ustanovení zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3950).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1979. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

233, 28. XI. 1923; 829. VIII.

o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208).

267, 3. VI. 1924; 785. IX.

o projednávání zákona o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (t. 4825), v níž zabývá se předlohou zák. o vyšším vymílání obilí (t. 4817).

284, 11. IX. 1924; 1340. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1164. X.

Interpelace:

v záležitosti zajatců ze Srbska,

t. 81. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 457. 14, 226. X. 1920; 27. II.

v záležitosti dražebného rozprodeje ovoce,

t. 82. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 466. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o zvýšení cen mléka a stanovení jeho jakosti, zákonu nevyhovující,

t. 3190/XII. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3430/VI. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o způsobu, jak opatřeno bylo na okresním hejtmanství v Pelhřimově vývozní povolení na brambory,

t. 3190/XV. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

že jsou hrubě porušována ustanovení zákona o 8hodinné době pracovní, týkající se sobotní práce žen,

t. 4748/X. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4904/XI. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila výrokem na schůzi dne 30. května 1923 ve Dvoře Králové)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4389; zprav. J. Rouček;

nevydána 248, 18. III. 1924; 108. IX.

kraj. s. v Jičíně (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila řečí na schůzi komunistů 1. srpna 1924 v Lomnici nad Popelkou)

290, 23. IX. 1924; 1889. IX.

zpr. t. 4874; zprav. D. Nejezchleb;

nevydána 311, 10. XII. 1924; 840. X.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 279 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. zák., spáchané výroky dne 10. února 1925 před Plodinovou bursou v Praze)

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zpr. t. 5247; zprav. J. Mach;

nevydána 376, 13. X. 1925; 1508-9. XI.

Volána k pořádku:

247, 6. III. 1924; 30. IX.

282, 4. IX. 1924; 1240. IX.

284, 11. IX. 1924; 1342. IX.

322, 11. II. 1925; 1098, 1113. X.ISP (příhlásit)