Rudolf Chalupa

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPA Rudolf

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. práv. - rozp. - stát. zříz. a zahran.

Návrhy:

na převzetí obchodní akademie v Hořicích do správy státní, t. 263.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

o ustanovení výše úrokové míry při zápůjčkách, t. 4114.

206, 3. V. 1923; 288. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě hospodaření ve státních závodech (zpr. t. 3891) k § 2.

177, 7. XII. 1922; 1513. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k § 26.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

Resoluce:

k osnově zák. o zdravotní přirážce a veřejném fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1501. IV.

k osnově zák. o změně a doplnění ustanovení o soudních poplatcích. (zpr. t. 3268).

109, 16. XII. 1921; 1565. IV.

k osnově zák. o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

k osnově zák. o zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe (zpr. t. 3743).

164, 7. XI. 1922; 358. VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1025 (zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům v. v., invalidům atd.)

33, 15. XII. 1920; 1335. II.

rozp. výb. zpr. t. 1069 (zřízení Ředitelství státního dluhu R. Č.).

35, 17. XII. 1920; 1452. II.

rozp. výb. zpr. t. 1068 (změna zákona o evidenci katastru daně pozemkové).

40, 11. I. 1921; 1578. II.

rozp. výb. zpr. t. 1523 (splatnost stát. daní přímých, o přirážkách k nim a o úrocích).

54, 14. II. 1921; 2190. II.

rozp. výb. zpr. t. 1600 (záležitost požáru v Horním Hričově).

60, 8. III. 1921; 2468. II.

rozp. výb. zpr. t. 2021 (změna ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

69, 24. VI. 1921; 200. III.

rozp. výb. zpr. t. 2815 (válečné přirážky k daním přímým vyjímaje daň z příjmu za r. 1921, mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus).

83, 5. VIII. 1921; 1076. III.

rozp. výb. zpr. t. 2648 (zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových).

83, 5. VIII. 1921; 1123. III.

rozp. výb. zpr. t. 3305 (určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění).

115, 20. XII. 1921; 1810. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3385 (změna §§ 85 a 100 hlavy 1. zák. z 3. I. 1913, č. 5 ř. z., a z 23. I. 1914, č. 13 ř. z. o dani výdělkové).

138, 6. IV. 1922; 299. V.

rozp. výb. zpr. t. 3832 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec).

166, 9. XI. 1922; 376. VI.

doslov 167, 14. XI. 1922; 429. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3890 (úprava daně výdělkové s ohledem na družstva a společenstva).

178, 12. XII. 1922; 1561, 1565. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3945 (prodloužení a změna zákona o podpoře nezaměstnaných).

183, 18. XII. 1922; 1836, 1851. VI.

4 rozp. výb. zpr. t. 4342 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1275, 1296. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4341 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1277. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 878, 904. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4674 (zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské).

273, 13. VI. 1924; 945. IX.

rozp. výb. zpr. t. 5075 (změna ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích).

332, 18. III. 1925; 1346, 1356. X.

korektury 334, 20. III. 1925; 1470. X.

rozp. výb. zpr. t. 5278 (zákon o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu R. Č.).

360, 15. VII. 1925; 539, 547. XI.

rop. výb. zpr. t. 5364 (nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců).

378, 15. X. 1925; 1562, 1582. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 782. II.

o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741).

80, 3. VIII. 1921; 985. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.)

96, 22. XI. 1921; 782. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.)

172, 23. XI. 1922; 930. VI.

o naléh. interpelacích ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII.).

201, 17. IV. 1923; 79. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.)

231, 26. XI. 1923; 613. VIII.

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1938. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.)

304, 24. XI. 1924; 504. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1173. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.)

369, 2. X. 1925; 1027. XI.

Interpelace:

ve věci obmýšleného zrušení aktivní kontroly u československých státních drah,

t. 3785/XI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 4033/I. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

Dotazy:

o vyplacení zadrženého stravného zřízencům potravní daně v Brně.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.ISP (příhlásit)