Gustav Habrman

Narozen: v roce 1864
Zemřel: v roce 1932

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HABRMAN Gustav

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. a kult.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu min. škol. a nár. osvěty 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován min. soc. péče 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Jmenován opětně ministrem sociální péče 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Sproštěn úřadu min. soc. péče 28. III. 1925.

337, 31. III. 1925; 3. XI.

Sproštěn funkce náměstka min. předsedy.

185, 6. II. 1923; 2102. VI.

Řeč v rozpravě:

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

19, 28. I. 1921; 1980. II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (urážka na cti k soukromé žalobě Jana Kaplana, rady zem. soudu v Žižkově)

139, 23. V. 1922; 420. V.

žád. odvolána 141, 29. V. 1922; 512. V.ISP (příhlásit)