Viktor Dyk

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1931

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DYK Viktor

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. - kult. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. a zahran.

Návrhy:

na vrácení zpr. t. 4527 (im. H. Tausika)

im. výb. 259, 9. IV. 1924; 464. IX.

Zpravodajem:

im. výb. ústní zpráva o zavedení řízení podle § 51 jedn. ř. proti posl. Kreibichovi a posl. Windirschovi pro vzájemnou urážku na cti.

9, 18. VI. 1920; 398. I.

im. výb. zpr. t. 1470 (im. K. Svetlika).

54, 14. II. 1921; 2203. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Pociska za udělení důtky posl. Tausikovi.

63, 11. III. 1921; 2622. II.

64, 15. III. 1921; 2726. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Surányiho za udělení důtky dr. Hodžovi.

64, 15. III. 1921; 2727. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Tausika za udělení důtky posl. Pociskovi.

64, 15. III. 1921; 2728. II.

im. výb. ústní zpráva o žádosti posl. Surányiho za udělení důtky dr. Hodžovi.

68, 31. V. 1921; 155. III.

im. výb. zpr. t. 2185 (im. dr. Schollicha).

76, 27. VII. 1921; 768. III.

im. výb. zpr. t. 2186 (im. Jos. Fischera).

76, 27. VII. 1921; 769. III.

im. výb. zpr. t. 2568 (im. Fr. Zavřela).

76, 27. VII. 1921; 771. III.

im. výb. zpr. t. 2569 (im. R. Bergmana).

76, 27. VII. 1921; 771. III.

im. výb. zpr. t. 2570 (im. Fr. Horáka).

76, 27. VII. 1921; 772. III.

bran. výb. zpr. t. 3931 (zákon o úvěru repatriačním).

184, 19. a 20 XII. 1922; 1950, 1953. VI.

im. výb. ústní zpráva o udělení důtky posl. dr. Jurigovi a Fl. Tománkovi pro urážlivé výroky proti dr. Dérerovi, jež pronesli ve schůzi 229.

237, 30. XI. 1923; 1249. VIII.

im. výb. zpr. t. 4422 (im. R. Kunsta).

248, 18. III. 1924; 110. IX.

im. výb. zpr. t. 4428 (im. A. Nováka).

248, 18. III. 1924; 112. IX.

im. výb. zpr. t. 4477 (im. H. Tausika).

251, 28. III. 1924; 215. IX.

im. výb. zpr. t. 4510 (im. Fr. Zavřela).

256, 4. IV. 1924; 288. IX.

im. výb. zpr. t. 4534 (im. dr. Schollicha).

264, 16. IV. 1924; 707. IX.

im. výb. zpr. t. 4464 (im. dr. Hanreicha).

265, 27. V. 1924; 749, 750. IX.

bran. výb. zpr. t. 4643 (stanovení mírového počtu čsl. vojska na dobu od 1. X. 1924 do 30. IX. 1927).

272, 12. VI. 1924; 868, 873. IX.

korektury 273, 13. VI. 1924; 948. IX.

im. výb. zpr. t. 4653 (im. H. Tausika).

274, 17. VI. 1924; 983. IX.

im. výb. zpr. t. 4660 (im. dr. Schollicha).

280, 26. VI. 1924; 1126. IX.

im. výb. zpr. t. 4707 (im. inž. Kalliny).

307, 27. XI. 1924; 776. X.

im. výb. zpr. t. 4777 (im. R. Kunsta).

311, 10. XII. 1924; 840. X.

im. výb. zpr. t. 4775 (im. dr. Kubiše); vysvětluje podstatu poslanecké imunity.

319, 19. XII. 1924; 1052. X.

im. výb. zpr. t. 4749 (im. dr. Brunara).

321, 29. I. 1925; 1088. X.

im. výb. zpr. t. 4702 (im. G. Borovszkého).

330, 16. III. 1925; 1328. X.

zahran. výb. zpr. t. 4838 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a Islandem z 8. V. 1924).

355, 9. VII. 1925; 453. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 246. I.

o schválení smlouvy mezi R. Č. a republ. Rakouskou o stát. občanství a ochraně menšin (zpr. t. 286).

11, 8. VII. 1920; 599. I.

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830); o událostech teplických.

23, 23. XI. 1920; 386. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2410. II.

o naléh. interp. dr. Hajna o vměšování se říšskoněmeckého min. dr. Simonsa do našich vnitřních záležitostí (t. 974).

72, 14. VII. 1921; 461. III.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1098. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 493. VI.

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1471. VI.

o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 4126).

208, 8. V. 1923; 309. VII.

o zákonu o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135).

210, 11. V. 1923; 342. VII.

o im. záležitosti H. Tausika (zpr. t. 4527).

259, 9. IV. 1924; 463. IX.

o im. záležitosti A. Hlinky (zpr. t. 4574), v níž hájí praksi imunit. výboru.

274, 17. VI. 1924; 980. IX.

o imunitní záležitosti dr. Schollicha (zpr. t. 4661).

280, 26. VI. 1924; 1136. IX.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1498. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 835. XI.

o změně zákonů o řádu volení do posl. sněmovny a o složení a pravomoci senátu, č. 123 a 124 Sb. z. a n. z r. 1920 (zpr. t. 5291 a 5293).

375, 13. X. 1925; 1468. XI.

o imunitní záležitosti J. Hakena (zpr. t. 5386).

377, 14. X. 1925; 1537. XI.

Věcná poznámka:

k výroku posl. dr. Šmerala o básníku Dykovi.

368, 1. X. 1925; 917. XI.

Interpelace:

stran výstavby samostatné budovy pro čes. stát. ref. reál. gymnasium v Duchcově,

t. 229. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 453. 14, 26. X. 1920; 27. II.

Dotazy:

o chování se orgánů bezpečnosti v době pouličních demonstrací pražských v listopadu r. 1920.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

Žádost ve věcech imunity:

přestupk. s. v Praze (urážka na cti k soukromé žalobě redaktora Jos. Kozáka)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 3704; zprav. dr. Markovič;

vydán: 150, 21. VI. 1922; 1186. V.

Volán k pořádku:

147, 16. VI. 1922; 960. V.

265, 27. V. 1924; 753. IX.ISP (příhlásit)