Štefan Darula

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DARULA Štefan

XX. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. a stát.-zříz.

Návrhy:

na zřízení železniční zastávky v obci Koštany, t. 1014.

32, 14. XII. 1920; 1276. I.

na poskytování stálé výpomoci obci Vrútky, obydlené většinou stát. zaměstnanci, t. 1253.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2432. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 668. IV.

o obmezení působnosti porot na Podkarp. Rusi (zpr. t. 3383).

125, 25. I. 1922; 2529. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 204. V.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slovák" a "Ľudové Noviny".

151, 22. VI. 1922; 1246. V.

o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku (zpr. t. 3735).

156, 26. VI. 1922; 1469. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 773. VI.

o zák. na ochranu republiky (zpr. t. 4021).

194, 6. III. 1923; 2418. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 525. VIII.

o státně-zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

317, 18. XII. 1924; 1001. X.

Interpelace:

naléhavá, o útoku četníků na lid v Novém Městě n. V. dne 14. června 1922, při němž byl zastřelen dělník Josef Psotný a 7 osob těžce zraněno, a písemném prohlášení vlády o tomto případě,

t. 3709. 153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. t. 3754. 156, 26. VI. 1922; 1488. V.

naléhavá, ohledně zaplavení Žitného ostrova,

t. 4789. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 5037/XI. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

ohledně nedostatečného zásobování zaměstnanců Košic.-bohum. dráhy,

t. 310. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 612. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o provádění stanného práva na Slovensku,

t. 604. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 2416. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

v záležitosti přečinů ředitele Čsl. státních drah v Košicích. inž. Schleidera,

t. 1414. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

o pronásledování zaměstnanců Košicko-bohumínské dráhy,

t. 1575. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

aby úzkokolejná dráha v Podkarpatské Rusi byla dána pod státní dohled,

t. 1640. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o censurní praxi na Slovensku,

t. 1984. 67, 19. V. 1921; 107. III.

o zatknutí občanů v Kremnici, župa tekovská, dne 21. března 1921,

t. 2124. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 2538. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

o redukci práce a nezaměstnanosti ve spišských hutích a železárenských podnicích na Slovensku,

t. 3519/XVII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3823/XX. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

o propočítání služebních let u Košicko-bohumínské dráhy,

t. 3519/XX. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3790/XIX. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o propouštění zaměstnanců na Slovensku skoro bez odůvodnění,

t. 3670/V. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. t. 3847/VIII. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o poměrech na železnicích na Slovensku, hlavně na Košicko-bohumínské dráze,

t. 3670/VI. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3823/XVIII. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

o nesprávném zařadění úředníků, majících vyšší obchodní školy, na Slovensku ze statutu II B so statutu III A,

t. 3887/XIV. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4007/VIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

ohledně železničních zřízenců mimo službu kteří chtějí službu nastoupiti nebo žádají výplatu požitků od roku 1919,

t. 3954/VI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4173/XII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskační praksi komunistických novin na Slovensku,

t. 4174/IX. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XXVII. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

ohledně bídy živelní pohromo postihnutých občanů na Žitném ostrově v okolí Čilizu,

t. 5066/IV. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

o vyplacení aneb urovnání sporu obce Malá Porúbka v župě podtatranské, kde zabraná půda dosud nahražena nebyla,

t. 5066/V. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

o bídě v marikovské dolině, župa Povážská, a nesprávném poměru obce Horní Marikové vůči státu ohledně pozemků 452 občanů,

t. 5246/II. 360, 15. VII. 1925; 535. XI.

Dotazy:

týkající se soudního výroku, vyneseného bratislavskou sedrií ohledně 27 vrúteckých dělníků, podán 31. III. 1921 (dle spisů)

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o ztrýznění příslušníků Československé republiky v Uhrách, podán 3. III. 1921 (dle spisů)

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

v zálež. odmítnutí propočítání služební doby a unifikace zaměstnancům na Košicko-bohumínské dráze.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 521. VII.

ohledně občana Imricha Baťaly, bydlícího v Bratislavě, který ztratil nohu následkem střelné rány čsl. vojska a posud žádná náhrada mu poskytnuta nebyla.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

o nesprávném věznění zemědělského dělníka Pavla Bukovčaka z Nižné.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

ohledně přiznání I. slovenské úpravy starším zaměstnancům Košicko-bohumínské železnice.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin velezrady podle § 144, bod 3 tr. zák. a zločin krádeže podle §§ 333, 336 bod 3. tr. z.)

211, 12. V. 1923; 387. VII.

zpr. t. 4625; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 273, 13. VI. 1924; 951. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin velezrady podle § 127 b) 2, § 134, II. odst. zák. čl. V z r. 1878, jichž se dopustil na veř. schůzi dne 16. září 1922 ve Zvolenu)

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

zpr. t. 4488; zprav. J. Rouček;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 267-8. IX.

stát. zastupit. v Bratislavě (přečin urážky na cti Národního shromáždění podle § 2, 3:1 a 2, § 8, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 1. V. 1923 v Galantě)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4482; zprav. J. Rouček;

nevydán 253, 1. IV. 1924; 245. IX.

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na veř. shromáždění dne 4. listopadu 1923 v Trenčíně)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4727; zprav. dr. Černý;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1052. X.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 8. listopadu 1923 v Píšťanech)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4623; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 272, 12. VI. 1924; 913. IX.

sedrie v Nitře (přečin utrhání na cti politických úřadů podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 4, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 15. července 1923 ve Chtelnici)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

zpr. t. 4576; zprav. J. Konečný;

nevydán 274, 17. VI. 1924; 982. IX.

okr. s. v Hlohovci (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914, kval. podle § 4, odst. II. téhož zák. čl., jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 8. září 1923 v Píšťanech proti okr. náčel. Alex. Minarikovi)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

zpr. t. 4581; zprav. J. Konečný;

vydán: 272, 12. VI. 1924; 912. IX.

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin podle § 18, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na shromáždění ve Štítníku dne 28. října 1923)

251, 28. III. 1924; 190. IX.

zpr. t. 4652; zprav. J. Rouček;

nevydán 273, 13. VI. 1924; 954. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi konané dne 14. září 1923 v Trnavě)

256, 4. IV. 1924; 277. IX.

zpr. t. 4624; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 273, 13. VI. 1924; 950-1. IX.

presidia polic. ředitel. v Bratislavě (přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4998; zprav. J. Konečný;

vydán: 350, 25. VI. 1925; 346. XI.

okr. úřadu v Turč. Sv. Martině (přestupek spáchaný uspořádáním lidového shromáždění bez povolení dne 14. srpna 1924 ve Vrútkách)

297, 11. XI. 1924; 183. X.

zpr. t. 4986; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 330, 16. III. 1925; 1327. X.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

322, 11. II. 1925; 1096. X.

okr. s. v Turč. Sv. Martině (přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil obsahem rozesílaného letáku)

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zpr. t. 5285; zprav. J. Valášek;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1536-7. XI.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil obsahem závadného letáku)

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

řízení zast. 373, 12. X. 1925; 1367. XI.



ISP (příhlásit)