Ing. Ladislav Novák

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Ladislav, inž.

I. voleb. kraj

ND

Nastoupil za Síse Františka, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 31, 4. XII. 1920; 1227. II.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - socialisač. a soc. pol.

Jmenován ministrem obchodu a správcem ministra pro zahraniční obchod 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Jmenován opětně ministrem obchodu 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory, t. 2679.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1538), týkající se změn v §§ 3, 5, 8, 13, 14.

63, 11. III. 1921; 2556. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o invest. půjčce dopravní (zpr. t. 1770), týkající se změn v §§ 5, 6 a 10.

64, 15. III. 1921; 2684. II.

Zpravodajem:

rozp. výb. o t. 1039 (poskytnutí daňových výhod pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů).

40, 11. I. 1921; 1582. II.

rozp. výb. zpr. t. 1208 (daňové výhody pro stavby a pro opatřování strojů).

44, 20. I. 1921; 1781. II.

doprav. výb. zpr. t. 1310 (zřízení poštovních úřadů šekových na území R. Č.).

50, 3. II. 1921; 2064. II.

doprav. výb. zpr. t. 1766 (úprava uhelného hospodářství).

64, 15. III. 1921; 2669. II.

doprav. výb. zpr. t. 2444 (změna úpravy uhelného hospodářství).

70, 30. VI. 1921; 308. III.

doprav. výb. zpr. t. 2529 (poskytnutí úvěru železniční státní správě na opatření vozidel v r. 1921).

74, 19. VII. 1921; 601. III.

doprav. výb. zpr. t. 2639 (daň z vodní síly).

76, 27. VII. 1921; 733. III.

Řeč v rozpravě:

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538).

63, 11. III. 1921; 2548. II.

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2682. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2800. II.

Interpelace:

o poradním sboru pro otázky hospodářské,

t. 1407. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 2083. 67, 19. V. 1921; 111. III.

Dotazy:

o ochraně pachtovních smluv.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

Žádost ve věcech imunity:

žádost R. Mlčocha, aby byla min. obchodu inž. L. Novákovi udělena důtka pro urážlivé prohlášení, učiněné ve 236. schůzi.

240, 11. XII. 1923; 1316. VIII.

zpr. ústní; zprav. dr. Jos. Černý;

důtka neudělena 243, 14. XII. 1923; 1547-8. VIII.ISP (příhlásit)