Josef Netolický

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NETOLICKÝ Josef

II. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - ústav. a živnost.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o označování původu zboží (zpr. t. 4155) k §§ 3 a 20.

225, 13. XI. 1923; 235. VIII.

doplňov. návrh k osnově zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 22, 3 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113).

8, 16. VI. 1920; 370. I.

k osnově zákona o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591), týkající se obsazení ředitelského místa v Technologickém museu v Praze.

83, 5. VIII. 1921; 1098. III.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 3476 (obchodní dohoda mezi R. Č. a republ. Rakouskou uzavřená v Praze dne 4. V. 1921).

137, 5. IV. 1922; 282. V.

živnost. výb. zpr. t. 3605 (změna zákona o celním sazebníku).

145, 13. VI. 1922; 777, 780. V.

živnost. výb. zpr. t. 3906 (novela k zák. o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny, zakoupené na stát. zaručený úvěr).

178, 12. XII. 1922; 1567, 1570. VI.

živnost. výb. zpr. t. 3986 (obch. smlouva uzavřená dne 7. X. 1922 mezi R. Č. a republikou Lotyšskou).

187, 13. II. 1923; 2154, 2163. VI.

živnost. výb. zpr. t. 3987 (obchodní dohoda mezi R. Č. a republikou Portugalskou, podepsaná v Lisaboně dne 11. XI. 1922).

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

živnost. výb. zpr. t. 4023 (provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. I. 1912).

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

živnost. výb. zpr. t. 4089 (prozatímní obchodní dohoda mezi R. Č. a Řeckem, podepsaná v Athénách dne 10. I. 1923).

203, 24. IV. 1923; 244. VII.

živnost. výb. zpr. t. 4110 (obchodní úmluva mezi R. Č. a král. Nizozemským, podepsaná v Haagu 20. I. 1923).

206, 3. V. 1923; 291. VII.

živnost. výb. zpr. t. 4140 (výroba, prodej, přechovávání a dovoz radiotelegrafních a radiotelefonních předmětů).

213, 14. V. 1923; 411. VII.

živnost. výb. zpr. t. 3941 (prozatímní úprava obchodních styků s cizinou).

217, 28. VI. 1923; 593, 604. VII.

živnost. výb. zpr. t. 4275 (zákaz premiových obchodů předměty denní potřeby).

226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4362 (další zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou).

2242, 13. XII. 1923; 1457, 1463. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4344 (obchodní úmluva R. Č. s Francií ze 17. VIII. 1923).

242, 13. XII. 1923; 1478, 1489. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4934 (přeměna společností s ručením obmezeným v družstva).

310, 4. XII. 1924; 819. X.

živnost. výb. zpr. t. 4936 (kožní aukce).

312, 12. II. 1924; 851. X.

korektury 315, 16. XII. 1924; 922. X.

živnost. výb. zpr. t. 5014 (zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou).

319, 19. XII. 1924; 1039, 1046. X.

rozp. výb. zpr. t. 5174 (pojištění osob samostatně hospodařících).

344, 3. VI. 1925; 149. XI.

doslov 345, 4. VI. 1925; 234. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5229 (prozatímní obchodní dohoda mezi R. Č. a rep. Řeckou z 8. IV. 1925).

355, 9. VII. 1925; 454. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5230 (dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi R. Č. a rep. Rakouskou z 4. V. 1921).

357, 10. VII. 1925; 491. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5241 (dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu mezi R. Č. a rep. Francouzskou ze 17. VIII. 1923 a Protokol k této dodatečné úpravě).

357, 10. VII. 1925; 497. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5224 (úprava obchodních styků s cizinou).

361, 18. IX. 1925; 569. XI.

doslov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5330 (druhá dodatková úmluva mezi R. Č. a rep. Rakouskou z 27. VII. 1925).

365, 29. IX. 1925; 711. XI.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113).

8, 16. VI. 1920; 367. I.

o naléh. interp. R. Mlčocha (t. 2339) o nespravedlivém vyměřování daní.

73, 15. VII. 1921; 533. III.

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1083. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1081. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2425. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1168. VI.

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1381. VIII.

o obchodní dohodě mezi rep. Českoslov. a Norskem, uzavřené dne 2. X. 1923 (zpr. t. 4345).

248, 18. III. 1924; 105. IX.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2056. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

305, 25. XI. 1924; 596. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1146. XI.

Interpelace:

v záležitosti hrozící nezaměstnanosti obuvnického dělnictva vůbec a zvláště ve Skutči,

t. 150. 10, 19. VI. 1920; 523. I.

odpov. t. 670. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

v záležitosti voleb do obchodních a živnostenských komor,

t. 2642. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3159/X. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

Dotazy:

o nesprávném postupu členů revisního odboru při min. financí.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

v záležitosti státní garancie ku podpoře stavebního ruchu.

147, 16. VI. 1922; 979. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

ve věci V. Stuchlíkové, faktorství ručního vyšívání v Chrasti u Chrudimi.

357, 10. VII. 1925; 490. XI.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.ISP (příhlásit)