Ivan Mondok

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MONDOK Ivan

XXIII. voleb. kraj

K

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Byl členem výb. kult. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru pro tuto akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 899. IX. (malorus. 935)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174), v níž zabývá se krveprolitím v Berehově z 31. V. 1925.

344, 3. VI. 1925; 154. XI. (malorus. 178)

Interpelace:

naléhavá, o zavraždění tří dělníků četníky ve Svaljavě,

t. 4800. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

odpov. t. 4904/I. 301, 19. XI. 1924; 372. X.

naléhavá, o krveprolití v Berehově,

t. 5196. 349, 23. VI. 1925; 327. XI.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stolice v Hustu (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi v Jasini dne 11. března 1924 konané)

265, 27. V. 1924; 741. IX.

zpr. t. 4663; zprav. J. Maxian;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1138-9. IX.

soud. stolice v Hustu (zločin podle § 21, č. 1 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 4. listopadu 1923 v Jasině)

265, 27. V. 1924; 741. IX.

zpr. t. 4849; zprav. K. Moudrý;

nevydán 328, 12. III. 1925; 1309-10. X.

soud. stolice v Hustu (přečiny podle § 16, č. 1 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi konané dne 14. března 1924 v Nižním Studeném)

267, 3. VI. 1924; 780. IX.

řízení zast. 312, 12. XII. 1924; 850. X.

soud. stolice v Hustu (přečiny podle § 16, č. 1 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi v Nižním Studeném dne 14. března 1924)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4868; zprav. J. Valášek;

nevydán 315, 16. XII. 1924; 924. X.

soud. stolice v Beregsasu (přečin podle § 14, č. 2, 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na veřejné schůzi v Ilnici dne 13. července 1924).

286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

zpr. t. 4878; zprav. K. Moudrý;

nevydán 337, 31. III. 1925; 9. XI.

soud. stolice v Hustu (přečin podle § 14, č. 5, pro přestupek § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. 2, čl. zák. XI-I z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 17. II. 1924 v Hustu)

286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

zpr. t. 4873; zprav. K. Moudrý;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1089. X.

soud. stolice v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 31. srpna 1924 v Novém Davidkovu)

307, 27. XI. 1924; 779. X.

zpr. t. 5030; zprav. K. Moudrý;

nevydán 362, 18. IX. 1925; 599-602. XI.

soud. stolice v Beregsásu (1. přestupek podle § 46 a § 42 zák. čl. XL z r. 1879, 2. přečin urážky na cti podle §§ 2 a 3, bod 1 a 2, § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 ca slúžný Dušek, 3. přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 19. října 1924 v Brodu).

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5109; zprav. J. Mach;

vydán: pro delikty uvedené pod bodem 1. a 2.

352, 2. VII. 1925; 394-5. XI.

okr. s. v Iršavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 ca Vl. Procházka, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 5. října 1924 v Záluží).

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5124; zprav. J. Mach;

vydán: 359, 13. VII. 1925; 528. XI.

soud. stolice v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle § 18, č. 1, 3 téhož zákona, jichž se dopustil řečí na veřejném táboru v Mukačevě dne 3. srpna 1924).

342, 22. V. 1925; 10. XI.

zpr. t. 5350; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1530. XI.

soud. stolice v Hustu (přečin podle § 4 zák. čl. XL z r. 1914, přestupek podle § 15, odst. 4 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle §§ 2 a 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 4. února 1925 v Berezniku).

350, 25. VI. 1925; 338. XI.

(žád. za stíhání pro přečin podle §§ 2 a 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 odvolána).

zpr. t. 5268; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1527. XI.

Volán k pořádku:

322, 11. II. 1925; 1097. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.ISP (příhlásit)