Msgre. Andrej Hlinka

Narozen: v roce 1864
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLINKA Andrej

XIX. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. stát.-zříz.

Návrhy:

na přejití k dennímu pořádku při projednávání vlád. n., kterým se mění částečně zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 215. V.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 kapit. IX. a XI. (zpr. t. 4300), týkající se přezkoumání kvalifikace exponovaných úředníků na Slovensku a udělování stát. vojenských dodávek slovenským řemeslníkům.

235, 29. XI. 1923; 1072, 1074. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 208. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1881. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 141. IV.

o vládním prohlášení dr. Beneše, jez podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 227. IV.

o obchodní úmluvě mezi R. Č. a Polskem uzavřené ve Varšavě dne 20. X. 1921 (zpr. t. 3686).

150, 21. VI. 1922; 1178. V.

o vlastní naléh. interp. t. 3584 o demolování "Slováka" a "Ľudových Novin".

150, 21. VI. 1922; 1189. V.

o vládních prohlášeních z 24. X. 1922 učiněných vládou Švehlovou, v níž vysvětluje postup svého jednání v otázce přivtělení Javoriny k Polsku a obhajuje se proti výtkám min. zahr. dr. Beneše.

161, 26. X. 1922; 207. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 363. VIII.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 4119).

336, 21. III. 1925; 1502. X.

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 4882).

357, 10. VII. 1925; 501. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 801. XI.

Věcná poznámka:

osobní poznámka, v níž odpovídá na vývody dr. Dérera pronesené v rozpravě o svátcích a. památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119), týkající se jeho osoby.

336, 21. III. 1925; 1522. X.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti přehmatů čes. železničářů na krupinském shromáždění ľudovém.

t. 2449. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

naléhavá, o záležitosti trenčínsko-teplické,

t. 2560. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

naléhavá v záležitosti nedůstojného a protizákonného počínání školního dozorce Bartoloměje Krpelce. (odvolána)

69, 24. VI. 1921; 239. III.

naléhavá, v záležitosti nepokojů a bitky v Ipolských Šahách na demonstračním shromáždění dne 26. března konaném,

t. 3452. 133, 31. III. 1922; 147. V.

naléhavá, o vyrabování a demolování redakce a administrace "Slováka" a "Ľudových Novin" českými úředníky a zřízenci, jakož i českými důstojníky a vojáky,

t. 3584. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 3649. 144, 9. VI. 1922; 761. V.

poukaz min. dr. Mičury na tuto tištěnou odpověď.

150, 21. VI. 1922; 1189. V.

naléhavá, v záležitosti nařízení generálního ředitele Brachtla v Bratislavě, v kterém se tajně zakazuje prodej oposičních časopisů,

t. 3916. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

naléhavá, o zabavení časopisu "Slovák" z 11. února 1923, č. 33,

t. 3998. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4065/XX. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

naléhavá, o nesvědomitém konkurenčním hnutí průmyslových závodů z Čech a Moravy na Slovensku,

t. 4365. 243, 14. XII. 1923; 1560. VIII.

odpov. t. 4639/X. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

naléhavá, o vězněných obětech udavačstva (Čaderna a spol.) v Bratislavě,

t. 4393. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4458/XIII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

naléhavá, ve věci rozpuštění obecního zastupitelstva v Spišské Nové Vsi,

t. 5143. 343, 22. V. 1925; 131. XI.

odpov. t. 5302/XVII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, v záležitosti "Slovenského Národa", tak zv. časopisu neodvislého směru slovenské ľudové strany, založeného za státní peníze a s vědomím vlády Českosl. republiky,

t. 5195. 349, 23. VI. 1925; 327. XI.

naléhavá, že Msgr, Marmaggi, zastupitel svaté Stolice přináší vládě, opustil naši republiku,

t. 5261. 360, 15. VII. 1925; 549. XI.

odpov. t. 5321/I. 361, 18. IX. 1925; 566. XI.

naléhavá, v záležitosti zabavení sbírky básní "Stráž při Moravě", kterou napsal mladý slovenský básník Andrej Žarnov,

t. 5280. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

v záležitosti učitelské přípravky v Modré a ve Štubni,

t. 2890. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/XXIX. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

ve věci vyhlášení Československé obce legionářské jednoty v Bratislavě učiněného dne 1. června 1922,

t. 3670/XX. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 4612/III. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

v záležitosti zabavení "Slováka" ze dne 27. XI. 1923, č. 258,

t. 4354/V. 245, 19. XII. 1923; 1659. VII.

odpov. t. 4442/XII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

v záležitosti konfiskace "Slováka" ze dne 27. XI. 1923, č. 258,

t. 4354/VIII. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4420/IV. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

v záležitosti Komenského university v Bratislavě,

t. 4381/VIII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/III. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

v záležitosti konfiskace "Slováka" ze dne 12. prosince 1923, č. 270,

t. 4394/III. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4442/XVI. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

v záležitosti konfiskace "Slováka" ze dne 7. prosince 1923, č. 267,

t. 4394/IV. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4431/VIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

v záležitosti mladých slovenských lékařů,

t. 4443/XI. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4974/XII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

v záležitosti zabavení 52. čísla "Slováka" ze dne 2. března 1924,

t. 4443/XXI. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4593/XXIII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti nespravedlivého odsouzení pro výlepem plakátů Slov. Ľudové strany v Námestově (Orava),

t. 4443/XXII. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4796/IV. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

v záležitosti zabavení 41. čísla "Slováka" ze dne 19. února 1924,

t. 4462/VI. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4593/XIX. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zabavení 44. čísla časopisu "Slovák" z 22. února 1924,

t. 4462/VIII. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4593/XXI. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o zabavení časopisu "Slovák" ze dne 2. března 1924, č. 52,

t. 4462/IX. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4593/XXII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zabavení 36. čísla časopisu "Slovák« z 13. února 1924,

t. 4497/V. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4607/VII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zabavení "Slováka", č. 53. ze dne 4. března 1924,

t. 4497/VI. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4607/VI. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o odnětí poštovní dopravy a o zákazu kolportáže časopisu "Denný Hlas",

t. 4721/II. 278, 25. V. 1924; 1042. IX.

o zabavení "Slováka" č. 109 ze dne 13. května 1924,

t. 4748/XIV. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/X. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o zabavení 70. čísla "Slováka« ze dne 23. března 1924,

t. 4781/VI. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/VI. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o zabavení "Otevřeného listu amerických Slováků" adresovaného na p. presidenta prof. T. G. Masaryka,

t. 4781/XI. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4844/IV. 294, 30. X. 1924; 7. X.

ve věci bratislavské university,

t. 4952/XI. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

o sociálním položení bratislavského slovenského studentstva a zvláště o vysokoškol. internátě, studentském zdravotním ústavu a o stipendiích,

t. 4952/XII. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

v záležitosti reformovaného gymnasia v Košicích,

t. 4990 XI. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/V. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

pro zneuctění slovenského národa, slovenské kultury a řeči, kterého pod titulem vědeckého zkoumání dopustil se dr. Chaloupecký, profesor university J. A. Komenského v Bratislavě,

t. 5089/VI. 342, 22. V. 1925; 115. XI.

pro zabavení "Slováka z 22. I. 1925, č. 17,

t. 5154/II. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/VIII. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o způsobu psaní a názvu Česko-Slovenské Republiky,

t. 5219/II. 351, 1. VII. 1925; 359. XI.

pro zamýšlenou účast vojska na chystajících se Husových oslavách dne 6. července t. r. a pro nedovolené navštěvování kasáren,

t. 5219/III. 351, 1. VII. 1925; 359. XI.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zastup. v Trenčíně (zločin pobuřování podle § 172, I. a II. odst. tr. zák. a § 19 zákonného čl. LXIII/1912).

14, 26. X. 1920; 15. II.

stát. zastup. v Bratislavě (pobuřování na veřejném shromáždění dne 15. VIII. 1920 v Púchove)

32, 14. XII. 1920; 1271. II.

zpr. t. 1849; zprav. dr. Labaj;

nevydán 67, 19. V. 1921; 60, 61. III.

slúžnovsk. úřadu v Báňovciach (pro přestupek § 10 zák. čl. LXIII z r. 1912)

40, 11. I. 1921; 1576. II.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin pobuřování)

70, 30. VI. 1921; 276. III.

ružomberské sedrie (přečin osočování podle §§ 1, 3 zák. čl. 14 z r. 1914 spáchaný tiskem v časopisu "Slovák" - k návrhu soukr. žalobce prof. Josefa Křížana v Plzni)

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

žád. obnovena 186, 9. II. 1923; 2138. VI.

zpr. t. 4533; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 264, 16. IV. 1924; 706, 707. IX.

ružomberské sedrie (přečin osočování podle § 1, 3 zák. čl. 14 z r. 1914 spáchaný tiskem k návrhu soukr. žalobce dr. Julia Brachtla v Růžomberku)

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

žád. obnovena 186, 9. II. 1923; 2138. VI.

zpr. t. 4532; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 259, 9. IV. 1924; 466. IX.

sedrie v Ružomberku (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný tiskem k soukromé žalobě Jaa Stuchlíka v Šahách)

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

žád. obnovena 211, 12. V. 1923; 387. VII.

řízení zast. 281, 4. IX. 1924; 1185. IX.

ružomberské sedrie (přečin pomluvy spáchaný tiskem).

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4856; zprav. J. Konečný;

nevydán 327, 10. III. 1925; 1292. X.

ružomberské sedrie (přečin pomluvy spáchaný tiskem ca dr. Eugen Tvrdý)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4509; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 256, 4. IV. 1924; 287, 288. IX.

hl. st. zastup. v Bratislavě (urážka na cti spáchaná tiskem podle §§ 1, 5, zák. čl. XLI z r. 1914 ca posl. Pocisk)

143, 8. VI. 1922; 729. V.

zpr. t. 4528; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 259, 9. IV. 1924; 465. IX.

hl. st. zastup. v Bratislavě (urážka na cti proti Juraji Bodnárovi, spáchaná tiskem)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 4493; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 268, 269. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. 1 a 2 tr. z., pronesenou řečí dne 25. května 1922 na shromáždění v Prievidzi)

179, 12. XII. 1922; 1587. VI.

zpr. t. 4332; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 240, 11. XII. 1923; 1313, 1314. VIII.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem contra prof. Oldřich Mančal)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1 a § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchané tiskem v č. 209 časopisu "Slovák" ca Josef Urx)

211, 12. V. 1923; 387. VII.

zpr. t. 4491; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 268. IX.

sedrie v Levoči (přečili rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 10. prosince 1923 v Harikovciach)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4473; zprav. dr. G. Mazanec;

nevydán 251, 28. III. 1924; 213,- 214. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem ca Frant. Hromada, jíž se dopustil článkem v časopisu "Slovák" ze dne 10. dubna 1923, č. 80)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4574; zprav. J. Konečný;

vydán: 274, 17. VI. 1924; 978-982. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Prechádzka Prahou a svetom" v časopisu "Slovák" ze dne 5. dubna. 1924. čís. 80 ročník VI.)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4882; zprav. J. Konečný;

vydán: 357, 10. VII. 1925; 500-503. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Mlkavý parlamentarismus" v časopisu "Slovák" ze dne 13. dubna 1924 v č. 90, ročník VI.)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4881; zprav. K. Moudrý;

vydán: 350, 25. VI. 195; 346-7. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Melichar)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle §14, č. 3, přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a § 278 tr. z., jichž se dopustil řečí na veřejném shromáždění 21. VIII. 1924 v Brezné)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5265; zprav. J. Mach;

vydán: (pro trestné činy podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky a § 278 tr. zák.)

376, 13. X. 1925; 1506-7. XI.

sedrie v Bratislavě (dvanácteronásobný přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 resp. § 2, § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 spáchaný tiskem v časopisu "Slovák" ze dne 18. dubna 1925, článkem "Levočský dokument")

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

Volán k pořádku:

355, 9. VII. 1925; 457. XI.ISP (příhlásit)