Projev předsedy PS k 75. výročí Pražského povstání

5. 5. 2020

Projev předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka k 75. výročí Pražského povstání odvysílal v úterý 5. května 2020 Český rozhlas Radiožurnál.

Vážení a milí spoluobčané,

Pražské povstání je jednou z nejsvětlejších kapitol druhé světové války. Ta pro nás začala zradou, ponížením a hanbou. Díky povstání českého lidu skončila v Praze obrovským hrdinným vzepětím, úžasnou národní jednotou a skvělým vítězstvím.

Obrana Prahy se stala naší největší válečnou operací a i ve srovnání s osvobozováním ostatních evropských metropolí byla něčím naprosto výjimečným. V souboji s daleko mocnějším, početnějším a po zuby vyzbrojeným nepřítelem mu naši předkové s pár zbraněmi dokázali vyrvat vládu nad naším hlavním městem a udržet ji až do německé kapitulace.

Pražské povstání završilo hrdinný odpor malého národa, který, ač okupován, zůstal nezlomen. Statisíce našich lidí vzdorovaly, bojovaly a nasazovaly životy na bojištích druhé světové války. Válčili jsme s nacisty na zemi, válčili jsme ve vzduchu, válčili jsme na poušti. Rvali jsme se o vítězství a svobodu na západní a východní frontě i doma v týlu nepřítele, pod neustálou hrozbou odhalení a popravy okupační mocí.

Všechny síly odboje, vojáci i civilisté, se před tři čtvrtě stoletím spojili a svým odhodláním učinili z Prahy skutečné hlavní město vítězného národa. I díky nim jsme mohli z pekla války vyjít s hlavou vztyčenou, jako svobodní, hrdí a neporažení.

Díky nouzovému stavu a přijatým vládním opatřením neproběhnou vzpomínkové akce, jak jsme si představovali a plánovali. Já bych vás ale chtěl poprosit, abychom si významné 75. výročí Pražského povstání a konce druhé světové války připomínali celý letošní rok.

Když se půjdete někdy jen tak projít pražskými ulicemi, skoro určitě narazíte na nějakou pamětní tabulku nebo památníček označující místo, kde položil život některý z účastníků Pražského povstání. Zkuste se rozhlédnout tou mírumilovnou ulicí a vzpomenout na ty, kteří zde pár dnů před koncem války zahynuli.

Chci všem účastníkům povstání poděkovat za dar svobody, za jejich odvahu. Děkuji za to, že nás naučili, že žádná hrozba, žádná moc, žádné zlo nezlomí národ, který je pevný v hodnotách, jednotný ve svém úsilí a statečný v přinášení obětí.

Na nás je: „nikdy nezapomenout!“

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)