(14.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Další dobrou zprávou je, že ubylo rakoviny plic u mužů. Co říká docent Hajdúch? No, přijel jsem vlakem a na stanovišti taxíku chlapi říkají: Jo, rakovina plic, tak to se nedá léčit. Dá se, dá se. I prezident Václav Havel měl a vyléčili ho. A co ten prospekt vlastně říká? Prospekt říká, aby lidi to věděli, vždyť oni nevědí. Takže dobrá zpráva je, že ubylo rakoviny plic u mužů, rakoviny, na kterou se u nás nejvíc umírá - 7 000 lidí na rakovinu plic, bohužel. Říkám to všem kuřákům. Pamatujete, jak jsme před lety podporovali protikuřácký zákon a výrazně zdanili tabákové výrobky a tím snížili jejich dostupnost? Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou dílčí úspěchy, ale mně to rozhodně nestačí. Odborníci předvídají, že nádorových onemocnění v následujících letech bude dále přibývat. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země a souvisí se životním stylem, ale i důsledkem stárnutí populace.

A teď je ta věta: Do roku 2035 tak bude rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel Evropské unie. Léčba bude sice účinnější, ale bude také složitější, náročnější na nové technologie a samozřejmě dražší. Určitě víte, že jsme připravili velký plán obnovy naší české ekonomiky po covidu, a část peněz z něj, ale i dalších programů nasměřujeme právě do boje s rakovinou, která je tak při vysokém výskytu i významným sociálně-ekonomickým problémem. Na vypracování těchto plánů a doporučení se podíleli špičkoví experti z různých oborů medicíny z celé České republiky. Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině. Dokázali, že rakovinu lze porazit, lze jí předcházet a léčit. Naší společnou strategií je zachránit další tisíce životů ročně a dostat Českou republiku ve statistikách mezi nejlepší země v Evropě. Je pro mě čest spolupracovat se špičkovými experty, které jsme vám mohli představit, a děkuji všem, kdo nám pomáhají. A vážím si toho, že jste věnovali pozornost tomuto skutečně životně důležitému projektu.

Tak já se ptám, to je nějaká kampaň? Nebo vy vlastně říkáte, že předseda vlády nemá dělat nic? Jsem předseda Rady pro zdravotní rizika, já se zdravotnictvím zabývám. A co je zajímavé, že my jsme tenhle prospekt distribuovali už 29. června 2021. Tady je titulek z nějakého média, ani nevím, jakého: Stát chce účinněji bojovat proti rakovině, pomoci má osvěta, prevence i nová odborná pracoviště. A ta tisková konference, která byla v Královských Vinohradech v nemocnici, na stejdži byla tahle fotka. (Ukazuje prospekt.) Dali jsme to novinářům a nikdo nic neřekl. Takže teď opozice zase přichází a tak, jak tady dělali skandál s mojí knížkou, kterou samozřejmě máme zahrnutou v nákladech, Piráti zneužívají své pozice, a vy mě obviňujete? Z jakého titulu? Já jsem to vymyslel, já jsem to odpracoval, má to skvělý design, a vy vlastně říkáte, teď to lidem nedáme. Tak fajn. Tak si to odhlasujte a řekněte, že to nechcete vůbec nebo že se to pošle po volbách. Je to na vás. Nic jste nevymysleli a jenom bouráte. Vždycky, vždycky.

Mimochodem, objednávka z Úřadu vlády: je to za 201 700 korun bez DPH. Úřad vlády, tam jsem já. Objednávka brožury o prevenci rakoviny Jde o váš život. Strategie konceptu brožury. Návrh rozcestníku podle cílových skupin. Návrh headline. Grafický návrh obálky. Grafický návrh layoutů brožury. Rešerše textové části. Sazbu stran a sazbu brožury. Projekt management. Autorizace a valorizace textů lékařů. Jazykovou korekturu. Tisková data. Na tomhle jsme strávili x večerů na úřadě vlády. Za 201 000 korun! Takže ještě jednou. Já jsem to vymyslel. To není brožura, kde já jsem se šel vyfotit. Já jsem to vymyslel, já jsem to zorganizoval. (Smích z lavic Pirátů.) My jsme to odpracovali. Můžete se smát, jak chcete, a to je tak. A teď vy přicházíte, že je to nějaká kampaň. Já nevím, kde je ta kampaň, v čem? Podle vás by asi premiér neměl dělat nic.

A o té rakovině. Já jsem o tomhle mluvil už při představování Národního plánu obnovy s Ursulou von der Leyen. A můžeme si tady vykládat, jak vyjednávali naši předchůdci o penězích na období 2014, 2020. Kolik je tam pro zdravotnictví? 8 miliard, směšných 8 miliard. MPSV vyjednalo 73 miliard. A o národním boji, v našem národním boji proti rakovině, který zahrnuje vědu a výzkum za miliardy, ano, který zahrnuje český onkologický institut! Pro Prahu, pro Pražáky, kteří mě nesnáší! (Zvýšeným hlasem.) A kteří chodí na Žluťák a čekají půl roku, aby dostali tu prevenci! Také to se nelíbí. Kolik je takových institutů? V Texasu je nejlepší, v Norsku. V Evropě jich je jenom šest, protože léčení rakoviny, to není jenom proton a ozařování a nazdar. Dneska je to někde jinde. Dneska jsou to klientské studie, je to léčení na míru. Takže i ten projekt, aby i Pražáci, a Český onkologický institut má sloužit pro všechny, pro celou Českou republiku, pro všechny občany. Protože znovu opakuji, že na rakovinu není očkování a je to důležité. A proto jsem tomu věnoval tolik času, a když jsem to ukazoval Ursule von der Leyen, tak byla nadšená. A víte, kolik já jsem vyjednal pro české zdravotnictví? 50 miliard jsme vyjednali. 50 miliard! V rámci REACTu 20 miliard. Všichni dostali, i krajské nemocnice všechny. A samozřejmě pro projekt boje proti rakovině.

Takže to není, že Babiš si dělá nějakou kampaň. Ne, já jsem to vymyslel, je to můj projekt, já jsem to prosadil, věnoval jsem tomu moc času a dal jsem se na poslední stranu. Já se divím, že ti novináři v červnu to listovali, listovali, až to nedolistovali. Už mohli tehdy křičet. To se připravovalo strašně dlouho.

A mimochodem, ty různé názory, že ten pražský Žluťák, že bude problém. Ano, to je problém v různých zemích, že ti čistí onkologové proti specialistům se neumí domluvit, proto to ani nedopadlo v Rakousku, proto tam nemají takové centrum. Já si myslím, že čeští občané by si zasloužili nejlepší péči. Máme nejlepší lékaře a potřebujeme k tomu nejlepší centra. A toto určitě ten projekt, pokud bude dokončen... ale vypadá to, že opozici to vadí. Opozici vadí, že se staráme o zdraví našich občanů. A kdyby samozřejmě nepřišel covid, tak jsme mohli být už úplně někde jinde.

Takže považuji to za nehorázné, že někdo říká, že něco zneužívám. Nezneužívám nic. Všichni vědí, že dělám zdarma, posílám to samoživitelkám. Dlouhá léta si platím ze svého, takže vy mě nemůžete nikdy nachytat na něčem. Já se neživím politikou. Vy tam potřebujete být, abyste měli vaše příjmy. Já určitě ne.

Takže pokud, občané, nedostanete tento prospekt (ukazuje), kde si můžete všechno přečíst, všechny druhy rakovin, podle věku, podle pohlaví, tak samozřejmě můžete poděkovat tady opozici. A já, pokud vy to chcete zastavit, rozrušit, tak to tady řekněte na mikrofon a já s tím nemám problémy. Já řeknu tedy Vojtěchovi, že je to nějaký problém. Přitom je to samozřejmě nesmysl. Slouží to lidem a já jsem rád, že mám možnost o tom tady mluvit, a budu o tom mluvit všude a stále. A budu to ukazovat, že lidi, tohle si přečtěte, tohle je důležité. Protože když půjdete včas, kdyby - se to jmenuje - znamená pozdě, nepodceňujte prevenci. Rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni zemře. To je ten prospekt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP