(10.50 hodin)

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je návrh J1 paní kolegyně Richterové o poporodní péči porodními asistentkami. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 475. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 475, z přítomných 155 pro 24, proti 60. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je K1 pana kolegy Kasala. Jedná se o změny v psychoterapii a dalších poskytovaných službách v této oblasti. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 476. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 476, z přítomných 155 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslední pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Jedná se o K2. Opět je hlavním předkladatelem pan kolega Kasal. Jedná se o úpravu aprobačních zkoušek. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 477. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 477, z přítomných 156 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsem vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Věra Adámková: Ano, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy a já vás poprosím o hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Když bylo o všech návrzích hlasováno, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 992, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 478. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 478, z přítomných 156 pro 132, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 335.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dovolte mi poděkovat všem, kteří se zúčastnili i diskuse, protože určitě byla přínosná. Děkuji za přijetí zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se hlásí. Prosím o klid. O slovo se přihlásil s přednostním právem ministr zdravotnictví. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Také moc děkuji za podporu tohoto zákona. Jsou za tím čtyři roky práce a ten zákon jednoznačně pomůže českému zdravotnictví a českým pacientům. Takže děkuji také.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny: omlouvá se od 11 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Jan Lipavský a od 12 hodin do 14 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Pavla Golasowská.

Požádám Sněmovnu o klid. Budeme pokračovat bodem číslo 352. (Silný hluk v sále. Poslanci diskutují.) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Máme vymezený čas na třetí čtení a požádám o klid. S přednostním právem se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom k hlasování - to závěrečné 478. Já mám na sjetině "zdržel se", hlasoval jsem pro, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, je to pro stenozáznam. My budeme pokračovat bodem číslo

 

352.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 954/ - třetí čtení

Požádám pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám zpravodaje garančního zemědělského výboru, pana poslance Davida Pražáka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 954/5, který vám byl doručen 27. května letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 954/6.

S přednostním právem ještě předtím, než bych požádal ministra zemědělství, se přihlásil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. (Stále silný hluk v sále.) Pane předsedo, já vám udělím slovo, jen co se tady zklidní situace. Prosím o klid, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, do třetího čtení přišel jako sněmovní tisk číslo 954, vládní návrh novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na to, že některé pozměňovací návrhy jsou velmi složité a není možné zatím odhadnout jejich návaznosti a dopady, dovoluji si v souladu s § 95 odst. 2, jednacího řádu Poslanecké sněmovny, předložit procedurální návrh na opakování druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak je to ještě před otevřením rozpravy, respektive před vystoupením ministra zemědělství. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl požádat o vystoupení pana ministra - nemá zájem. Zagonguji. Opakuji, že byl předložen návrh, abychom podle jednacího řádu opakovali druhé čtení zákona o myslivosti. Návrh odpovídá zákonu o jednacím řádu. Já ale vzhledem k tomu, že jsem žádal Sněmovnu o klid, a svým způsobem jsem vyzval diskutující, kteří diskutovali minulý bod, aby diskutovali v předsálí... (Čeká, až přijdou poslanci z předsálí.)

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Připomínám, že padl návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu k tisku 954 budeme hlasovat v hlasování číslo 479. Pokud jste se všichni přihlásili - já jsem odhlásil kolegy, ale stav je stabilizován k počtu přihlášených.

Zahájil jsem hlasování číslo 479 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 479, ze 140 přítomných pro 97, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že pro tisk 954, zákon o myslivosti, jsme rozhodli o opakování druhého čtení. Hlásí se místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedající, nechci vyvolat nějakou hlubokou procedurální debatu nebo tady vyvolávat nějaké problémy, ale já si fakt nejsem jistý, jestli jsme teď postupovali v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Mám za to, že o návrhu na opakování druhého čtení se hlasuje v rámci procedury v rámci třetího čtení na nějakém konkrétním místě a teď jsme tohle překročili.

Sněmovna je suverén, je to odhlasováno většinou přítomných. Necítím úplně potřebu to jako strašně rozporovat, ale nemyslím si, že jsme postupovali správně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP