(16.40 hodin)
(pokračuje Hyťhová)

Takže se chci na to zeptat a doufám, že je to pouze taková věc, kterou jsem si přečetla, ale ve skutečnosti to zde zavedené nebude, protože se domnívám, že jde o rozdělení lidí na dvě kategorie, a vy nemůžete bránit nikomu jenom proto, že nemá chytrý telefon a neprokáže se zeleným tlačítkem, aby měl jiná práva a svobodu jako člověk, který se tím prokáže. To je nesmysl, je to naprostá diskriminace lidí, a škoda, že tady nejste, protože jsem od vás chtěla slyšet, zdali tomu tak bude, nebo nebude. Doufám, že mi odpovíte písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Samozřejmě, na vaši interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem, a to písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Ondřej Profant s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážená paní ministryně, vaše ministerstvo bude rozdělovat 15 miliard korun z programu REACT-EU. Ten má jít na modernizaci nemocnic, například na rozvoj urgentních příjmů nebo laboratoří. Bohužel jde o další dotaci, která bude rozdělena naprosto absurdním systémem - kdo dřív přijde, ten dřív bere. To není nějaká investice, to je závod. O osudu 15 miliard korun tak nebude rozhodovat kvalita ani potřebnost daných projektů, ale rychlost klikání úředníka v dané nemocnici. Já to považuji za neuvěřitelné a je to jen ukázka toho, jak se v Česku pohlíží na evropské peníze - jako na něco, co je prostě potřeba nějak utratit. Nejde nám o to, jak, ale nějak, rychle. To je úplný nesmysl. To jsou stejné peníze, které investujeme, zvlášť teď v době obrovského schodku rozpočtu. Navíc známe případy z minulosti, kdy tento systém šel obejít jednoduchým počítačovým programem - například u kotlíkových dotací. Takže opět vezme dotaci třeba jedna instituce, dostane veškeré peníze a zbylé nedostanou nic. A pak se zase budeme divit, proč máme rozdíly mezi regiony, proč jsou na tom některé nemocnice lépe a některé hůře.

Chci se proto zeptat, jestli opravdu není možné tyto žádosti hodnotit nějak objektivně, a také jestli je váš dotační systém zabezpečen proti jeho obcházení. A pokud opravdu nejde ty dotace hodnotit objektivně, tak by bylo nejspíš lepší je vybrat a nechat losovat než se snažit o tento závod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně. Další interpelací bude interpelace pana poslance Lukáše Černohorského na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, kterého jsem viděl v předsálí telefonovat, takže snad bude poslouchat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal na oblast kontroly dodržování kontroly, protože jak se v minulém období ukázalo, tak nařízené karantény nebyly téměř kontrolovány a v některých případech docházelo k jejich porušování. Problémem se ukázala například britská mutace covidu, kdy pokud ten člověk, který má být doma v karanténě, se projde bez respirátoru po ulici, tak samozřejmě je schopen promořit a nakazit docela dost lidí. Takže by mě zajímalo, jaký proces je nyní zaveden pro kontroly obyvatel v karanténě, kolik kontrol bylo v minulých měsících provedeno a jak vláda komunikačně pracuje na zvýšení dodržování karantén, respektive jak vláda komunikuje důležitost izolace v rámci ochrany veřejného zdraví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v měsíci dubnu tohoto roku se uskutečnily společné kontroly krajských hygienických stanic a Policie České republiky zaměřené na dodržování izolací a nařízených karantén. Celkem bylo vykonáno 7 442 kontrol, z tohoto počtu se jednalo o 6 934 kontrol dodržování izolací, přičemž bylo zjištěno porušení izolace ve 120 případech. Dále proběhlo 508 kontrol nařízených karantén, přičemž porušení karantény bylo zjištěno ve 22 případech. Při provádění kontrol se nevyskytly žádné problémy ve spolupráci krajských hygienických stanic s Policií České republiky. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak pan ministr... Promiňte, pan poslanec. (Poznámka mimo mikrofon.) Ještě ne, přesně tak. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já bych se chtěl tedy zeptat, zdali do budoucna plánujete - může se nám ta situace ještě případně změnit - ale zdali plánujete nějaké posílení těch kapacit a zdali plánujete ještě další kontroly dodržování tak, aby se nám ta situace zase nevrátila zpátky, protože je možné, že lidé z dovolených o prázdninách zase přivezou zpátky nějakou novou mutaci, tak abychom tady nemuseli ty respirátory nosit na věky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan ministr odpoví na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme maximálně využívat stávající kapacity hygienické služby a kontroly jak izolací, tak karantén. Považujeme je za velmi významné, protože v současné době je to jeden z hlavních nástrojů, jak udržovat epidemii lokalizovanou a nešířit ji. Takže určitě se tomu bude věnovat náležitá pozornost a kontroly probíhají i nadále.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a dalším, kdo bude vystupovat s interpelací, je pan poslanec Radek Koten, interpelace na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane nepříjem- (poznámka mimo mikrofon), nepřítomný, ano, trošku mě to spletlo, nepřítomný ministře vnitra. Události, které se tady dějí v souvislosti s kauzou Vrbětice, jsou podle mého elementární ukázkou toho, jak unikají data z tajných vyšetřovacích spisů. Bohužel to jsou i data z živých kauz, které dosud nejsou došetřeny. Mediální obrázek, který nyní - o našich bezpečnostních složkách, ze kterých utíkají takto tajné dokumenty - je poměrně pošramocený, protože když si to vezmeme už jenom z toho češtinářského hlediska, tak tajná služba znamená, že to je tajná služba, a je opravdu nejlepší, aby lidé o této službě téměř nic nevěděli. To, co se tady děje v posledních letech, tak to jsou neustálé úniky z živých spisů. Je to v gesci vašeho ministerstva. A co bych se chtěl zeptat, tak například z loňské kauzy o ricinu - my jsme podávali trestní oznámení na únik informací a zatím do dnešního dne se nám nedostalo odpovědi, kudy ta data unikla. Doufám, že tedy tyto okolnosti, které se staly, a tyto události, které neustále běží, budou opravdu důsledně vyšetřeny. A ty, přes které utíkají ty informace, se dostanou nakonec k lidem a bude jasné (Předsedající: čas), kdo to propálil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Leo Luzar s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře zdravotnictví, dobrý den. Dovolte mi položit otázku, která trápí velice hodně občanů stejně jako mě, protože jsem člověk, který už prošel covidem a má vysokou hladinu protilátek, měřenou již asi půl roku nebo více než půl roku.

Krevní testy na protilátky jsou aplikovány v České republice zatím asi mimo resort evidenční zdravotnictví, mimo odborné studie, které probíhají na různých univerzitách. V České republice je oficiálně 1,5 milionu lidí vyléčených, to znamená mají v sobě protilátky, neoficiální údaje uvádějí až dvojnásobek, ne-li trojnásobek dalších bezpříznakových, to znamená, že se blížíme k číslu již skoro 4 miliony občanů, kteří mají protilátky, a tudíž nejsou infekční vůči covidu a jsou připraveni, stejně jako ti, kteří jsou očkováni, nastoupit do běžného života. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP