(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude pan poslanec Zahradník interpelovat pana premiéra ve věci českého teplárenství. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, má interpelace se týká českého teplárenství, na kterém je z hlediska dodávek tepla závislých 1,2 milionu domácností, tedy asi 4 miliony obyvatel, dále tisíce průmyslových podniků a velká část terciární sféry. Na začátku letošního roku zdražily emisní povolenky o 50 % na zhruba 50 eur za tunu vypuštěného CO2. Pro české teplárny to je katastrofa, nemohou si dovolit teplo zdražit. To by znamenalo fakticky okamžité zhroucení centrálního zásobování teplem. Jejich případné uzavření by nemělo jen velké sociální dopady, znamenalo by to také významný úbytek zdrojů pro Modernizační fond, který je naplňován z prodeje povolenek. Zároveň by to znamenalo masivní přesun emisí CO2 mimo systém EU ETS do lokálních zdrojů bez jakýchkoli možností ztrátu tyto emise dále snižovat. Je to začarovaný kruh.

Moje otázka zní: Je si vaše vláda vědoma této obtížné situace a také toho, že je nutno tuto katastrofu řešit okamžitě? Za druhé: Je vaše vláda připravena na neprodlené zavedení speciální podpory pro české teplárny, například formou začlenění dodávky tepla obyvatelstvu do prvku kritické infrastruktury, která by jim pomohla pomocí krizového fondu překlenout tuto obtížnou situaci?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dotazy. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. My si samozřejmě plně uvědomujeme současnou složitou situaci českého teplárenství dopadající na unikátní energetické systémy, které v České republice máme a kterými jsou soustavy zásobování tepelnou energií. Důležitá role zmíněných soustav, které v České republice pokrývají přibližně 50 % celkové spotřeby tepla a ke kterým je v České republice připojeno přibližně 1,6 milionu domácností, což odpovídá přibližně 4 milionům obyvatel České republiky, je nezpochybnitelná.

Velmi vnímáme aktuální informace o růstu emisních povolenek, která se nyní pohybuje již na úrovni 50 eur na tunu CO2, což zásadním negativním způsobem ovlivňuje ekonomiku výroby tepla. Emisní povolenky a jejich postupné zdražování má obecně motivovat transformaci teplárenství. Tato transformace již probíhá. Sektor našeho teplárenství již na tuto transformaci využije relativně velké množství finančních prostředků. Problematické je, že nárůst cen emisních povolenek je příliš rychlý a také rychle odčerpává finanční prostředky, které pak nemohou být reinvestovány do dekarbonizace tepláren.

Stát, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, se maximálně snaží sektor teplárenství stabilizovat a maximálně pomoci při jeho dekarbonizaci. Připravují se jednotlivé kroky ke stabilizaci a dalšímu rozvoji soustav zásobování tepelnou energií v návaznosti na dekarbonizaci celého sektoru teplárenství a plnění nových energetických a klimatických cílů, které jsou před námi. Mezi zásadní kroky patří v první řadě to, že jsou již ve spolupráci jednotlivých resortů nastaveny nebo se finalizuje nastavení nových systémů investičních dotací, které by měly již fungovat v průběhu tohoto roku. Velká část těchto programů je využitelná právě pro sektor teplárenství s cílem pomoci k jeho urychlené dekarbonizaci. Jedná se především o investiční dotace pro změnu palivové základny a modernizaci rozvodů tepelné energie, ale také o dotace na výstavbu nových soustav zásobování tepelné energie nebo jejich modernizací.

Pro stabilizaci a rozvoj soustav zásobování tepelné energie budou nejdůležitější výzvy vypsané z Modernizačního fondu, Fondu obnovy, Fondu spravedlivé transformace, operačního programu pro technologie a konkurenceschopnost a operačního programu Životní prostředí. Kupříkladu v rámci Modernizačního fondu již proběhly předregistrační výzvy programu HEAT zaměřené specificky na teplárenství. První ostrá výzva v programu HEAT by měla být spuštěna na konci tohoto měsíce. Řada dílčích opatření již byla v minulosti také provedena. V tomto ohledu se jedná zejména o snížení daně z přidané hodnoty pro teplo a chlad. Od 1. ledna 2020 došlo ke snížení sazby daně z přidané hodnoty pro dodání tepla a chladu z 15 % na 10. Zároveň Energetický regulační úřad připravuje nový, více deregulovaný model cenové regulace teplárenství.

Zásadním opatřením pro podporu teplárenství je však také materiál, který zde vy jako poslanci máte aktuálně již delší dobu na stole. Je to nové nastavení provozních podpor, které jsou zavedeny v rámci novely zákona č. 165/2021 Sb., o podporovaných zdrojích energie, přičemž tyto nové podpory jsou využitelné a určené také pro podporu teplárenství. Tento návrh do Poslanecké sněmovny vláda České republiky předložila již před rokem a nyní v těchto dnech máme již asi poslední možnost, jak tento zákon posunout, a pomoci tak českému teplárenství. V současné době se nacházíme z pohledu času v krajní situaci, kdy hrozí velké riziko neschválení tohoto návrhu zákona v tomto volebním období. To by pro modernizaci českého teplárenství znamenalo velké problémy až katastrofu, kterou bychom neměli připustit.

Asi jste také zaznamenali mnohá prohlášení zástupců energetického sektoru s apelem na urychlení chválení novely zákona. Jedná se například o tiskové zprávy Teplárenského sdružení České republiky, Českého plynárenského svazu, České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Hospodářské komory České republiky nebo Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V této souvislosti si vás dovoluji požádat o součinnost urychleným projednáváním zmíněného zákona ve druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Taky se chci vyjádřit k dotazu, zda bude teplárenství zařazeno pod kritickou infrastrukturu. K tomu uvádím, že v současné době je potřeba postupovat podle platné legislativy týkající se kritické infrastruktury, tedy podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, podle nařízení vlády č. 432/2000 Sb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vy jste, pane premiére, samozřejmě jednak popsal situaci a zmínil jste některé věci, které samozřejmě jsou nám všem známy. Spojovat to se schválením nějakého zákona podle mě není dobře. Rychlost změn ceny povolenek a tlak na provozovatele tepláren je tak silný, že vzniká nebezpečí, že by se uplatnění toho fondu nebo jakýchkoli fondů nemuseli dočkat, že by prostě museli buďto se pokusit zvýšit ceny, nebo prostě zavřít.

Ještě mám jednu otázku, jestli zvažujete také možnost na úrovni Evropské unie požádat o výjimku ze systému EU ETS. Protože to je to, co nám vadí - teplárnám jednak ta nekalá konkurence blokových kotelen, které nemusejí platit uhlíkovou daň, a jednak vyvádění zisku, který by se mohl uplatnit na modernizaci vlastními zdroji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Pane premiére, prosím, zda byste to mohl odložit. (Premiér mluví s jednou poslankyní z ANO.) Děkuji. Prosím o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já vám rozumím. Ano, emisní povolenky. Nikdo tomu nerozumí, jak to vlastně funguje, a to, že to ničí náš průmysl, tak to je úplně jasné. Jestli požádáme o výjimku? Tak zkusit to můžeme, ale obávám se, že nebudeme úspěšní. Ale určitě bychom měli. Myslím, že ty programy už začnou fungovat, takže je potřeba o to požádat. My jsme samozřejmě deklarovali, že konec uhlí v Čechách je 2038, aby zkrátka tyto sektory měly možnost se na to připravit. Ale určitě budu informovat kolegy o té možnosti, i když jsem samozřejmě velice skeptický k těm povolenkám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Langšádlová bude interpelovat ve věci Dukovany. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP