(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Paní náměstkyně Svrčinová, hlavní hygienička, má pod sebou epidemiologickou skupinu, kterou teď personálně dobuduje. Má pod sebou Státní zdravotní ústav, kde je paní Macková. Tam jsou ty testy. Je tam paní Baťová, která má na starosti nákup vakcín z EU a její distribuci. Spolupráci s integrovaným centrálním řídicím týmem, hlavně plukovník Šnajdárek, generál Procházka. Takže tenhle tým, co tam je, je tam nový náměstek pan Vajdák, paní Rögnerová a tak dále, takže oni zkrátka pracují na komplexním materiálu, který předloží na radu. Potom jsou na řadě kraje, a když to bude všechno vydiskutováno, tak to předložíme do výboru ve Sněmovně k diskuzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a posuneme se dál. Nyní bude pan poslanec Valenta interpelovat pana premiéra ve věci skladování protipěchotních min Vrbětice. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, co je pravdy na tom, že ruské ministerstvo zahraničí požádalo na konci dubna Evropskou unii o to, aby zahájila vyšetřování České republiky kvůli porušování Ottawské dohody, ke které se naše země v roce 1997 připojila? Tato mezinárodní úmluva, vycházející z programu Campaign to Ban Landmines, měla garantovat, že její signatáři musí do čtyř let od podpisu smlouvy nenávratně zlikvidovat veškeré své zásoby protipěchotních min. Ruská federace dle vyjádření svých představitelů dlouhodobě disponuje průkaznými informacemi, že tyto české protipěchotní nášlapné miny se používají při zabíjení, a to i civilistů, v Sýrii od roku 2015 až do současnosti. Údajně se měly v rozebraném stavu vyvézt z České republiky na Ukrajinu nebo do Turecka, kde byly následně smontovány a dopraveny k zákazníkům především z řad Islámského státu, ale i do Libye, Konga a Jižního Súdánu. Je neslýchané, že skladování částí protipěchotních min posvětil i zlínský Krajský soud bez ohledu na to, že konečná kompletace minových pouzder, výbušné směsi a roznětky není potom nikterak náročná, ovšem může být nebezpečná a hrozit výbuchem.

Pane premiére, mezinárodní smlouva je napsána zcela jasně a hovoří o likvidaci těchto min, nikoliv o jejich rozebrání a uložení ve skladu, přičemž toto jejich uložení přiznalo i Ministerstvo obrany. Jak je možné, že se toto v České republice vůbec může dít? Je vám jasné, že jde o nemorální, nelegální obchod, který je navíc v rozporu s mezinárodními smlouvami? K čemu zde máme zpravodajské služby? Nebo se náhodou tají něco úmyslně? Jeden z mých kolegů se obdobně dotazoval i včera, ovšem odpověď nezískal od nikoho. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Takže v České republice i zahraničí se v souvislosti s případem Vrbětice opakovaně objevily spekulace, že v areálu byl skladován mezinárodními dohodami zakázaný materiál, konkrétně protipěchotní miny. Toto tvrzení není pravdivé, je to lež. Česká republika plní veškeré mezinárodněprávní závazky včetně Ottawské úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převozu protipěchotních min a o jejich zničení.

Ve vrbětickém areálu byla skladována pouze těla min bez výbušné slože a iniciátorů výbušniny. Že se v daném případě nejedná o materiál zakázaný dle mezinárodních dohod, potvrdil v roce 2016 svým rozsudkem i zlínský Krajský soud. Veškerý majetek komerčních společností byl v roce 2014 uskladněn ve Vrběticích na základě platných nájemních smluv se státním podnikem Vojenský technický ústav. Všichni nájemci měli platné licence a oprávnění pro nakládání s tímto materiálem. Jakožto jeho vlastníci za něj nesli dle legislativy uzavřených smluv plnou odpovědnost.

Informace, že se vyvážely protipěchotní miny nebo by měly jejich součásti sloužit k výrobě protipěchotních min, není pravdivá, v tomto případě by Česká republika v rámci povolovacího režimu nepovolila vývoz, který by byl v rozporu s Ottawskou úmluvou. Tvrzení o zakázaných minách ve Vrběticích je tedy klasický případ šíření dezinformace. I proto, aby Česká republika dokázala podobným případům čelit, byla zpracována Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, kterou schválila vláda. Česká republika dodržuje mezinárodní úmluvy a ve Vrběticích nebyly zakázané zbraně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Velice stručně, pane premiére, za prvé, Ministerstvo obrany to ústy svého mluvčího potvrdilo, že ta těla těch min v tom skladu byla. Takže tady nejde o to, že Česká republika neskladuje nášlapné miny, ale že skladuje jejich součásti, které jsou schopné dát tu minu dohromady, což už samo o sobě je nemorální, jestli to nechápete. A druhá věc. Ruská strana údajně disponuje těmito těly, českými těly min, a může je České republice předat. Iniciujte, prosím, přes Ministerstvo zahraničí toto předání a zjištění těchto důkazů tak, ať to můžeme vyšetřit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já nemám problém, aby se to vyšetřilo, a určitě je potřeba, já budu informovat pana ministra obrany. Ale pane poslanče, hlavní problém je, že v roce 2011 tyto sklady byly pronajaty soukromým firmám. To se nikdy nemělo stát, tam to začalo. A proto jsem i v prosinci 2014 křičel, že kdo to pronajal a proč. Ale já jsem o tom přesvědčen, a toto je podklad Ministerstva obrany, že Česká republika neporušuje úmluvy, a pokud vy máte nějaké pochybnosti o tom, tak já samozřejmě... není problém, aby se to prověřilo a aby vám Ministerstvo obrany odpovědělo písemně nebo jakýmkoliv způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posuneme se dál. Paní poslankyně Pekarová Adamová bude interpelovat pana premiéra ve věci cesty vicepremiéra do Moskvy. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, ptala jsem se vás na to včera i předevčírem při uzavřeném jednání Sněmovny. Nejsou to ale žádné informace, a přesto jste mi neodpověděl ve své včerejší odpovědi, proto se zeptám znovu. Zajímalo by mě, kdy jste se přesně a od koho dozvěděl o inkriminované plánované cestě pana Jana Hamáčka do Moskvy? On tvrdí, že šlo jenom o jakýsi zastírací manévr, a proto by mě zajímalo, jestli vy tady této jeho verzi příběhu věříte, zda věříte, že skutečně Jan Hamáček tuto svoji akci plánoval jenom jako jakousi kamufláž, aby do České republiky dostal našeho velvyslance z Moskvy. A pokud mu nevěříte, tak zda má vaši důvěru i nadále. Pokud vy sám nevěříte tomu, že šlo o zastírací manévr, tak co vlastně na tady tu celou jeho vysvětlovací anabázi říkáte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem se snažil odpovídat. No, tak já to zopakuji ještě jednou. Myslím, že o té cestě jsem se - myslím, že jsem přesvědčený - dozvěděl z jeho Twitteru. A samozřejmě, co se týče té cesty, tak mně se to nelíbilo a nakonec v pátek jsem i oznámil, že ta cesta se nebude konat. Myslím, že pan Hamáček to tady opakovaně vysvětloval, a já už v podstatě nevím, co bych k tomu ještě řekl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Jste mi neodpověděl, pane premiére, na ten velmi zásadní dotaz, který tam byl, a to, zda mu věříte. Snad věříte panu Hamáčkovi, že se jednalo o zastírací manévr? To je, myslím, v tom příběhu jedna docela důležitá a podstatná informace. To stačí odpovědět jednoduše: Ano, ne, věřím, nevěřím. A v tom případě samozřejmě také, pokud ne, pokud nevěříte, tak má i nadále vaši důvěru jako vicepremiér vlády, jejímž jste předsedou? Já si myslím, že to je klíčová věc a že to je velmi důležité. A i to, že když jste se o tom dozvěděl až z Twitteru, (ve) vás budí takové zásadní věci po tom, co tady Rusové udělali, a vy jste to už v té době věděli, i vy, i pan vicepremiér Hamáček, tak vám to nevadí, že jste se to dozvěděli z Twitteru, a nikoliv přímo od něj? To by mně třeba osobně vadilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem v rámci té kauzy Vrbětice, o které jsme se dozvěděli de facto poprvé v nějaké strukturované formě 7. dubna, on byl pověřen koordinací činností těch složek a já samozřejmě jsem nebyl informován do detailu, co všechno se tam stalo nebo připravovalo. Taky nemusím všechno jako vědět. Takže on to měl na starosti a pro mě bylo podstatné, že zkrátka ta cesta se neuskutečnila. Já jsem to oznámil v pátek, on nebo společně jsme to oznámil a tím to pro mě skončilo, takže já myslím, že jsem na to dostatečně odpověděl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP