(11.40 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Je třeba říci, že Liberty Ostrava je plně komerční společností, stát tam pochopitelně nemá žádný podíl. Nicméně v době, kdy se podepisovalo memorandum, jsme dohodli s vlastníky Liberty to, že s ohledem na důležitost společnosti, vliv na lokální prostředí, dodavatelsko-odběratelské vztahy - jenom podotýkám, že tam pracuje 5 600 pracovníků a další až desítky tisíc pracovníků, přibližně 20 000, jsou vázány vlivem právě dodavatelsko-odběratelských vztahů s touto společností - tak jsme v té době si prosadili to, že jedním členem dozorčí rady bude zástupce státu, konkrétně Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně můj náměstek pan Muřický. Další dva zástupci v dozorčí radě jsou za odbory a tři zástupci jsou přímo jmenováni vlastníky, přičemž důležitá věc je ta, že předseda dozorčí rady, který není ani z řad odborů, ani zástupce státu, má právo v případě rovnosti hlasů rozhodnout. Čili naše pozice tam není nijak komfortní a je víceméně dohledová.

Současně nám management nastínil na osobním jednání, které jsme měli před necelým měsícem s panem premiérem přímo na místě, že má záměr prodat část emisních povolenek, což je fixní aktivum společnosti - jenom podotýkám, že celková hodnota emisních povolenek v Liberty Ostrava je kumulovaná ve výši 5,6 miliardy korun a je ve fixních aktivech - že má zájem prodat část těchto povolenek, konkrétně ve výši 3 miliardy korun, svojí další společnosti ze skupiny Liberty, a to je Galati Rumunsko. My jsme s tím vyjádřili nesouhlas, jakkoliv nemůžeme do komerčního vztahu vstupovat, ale na druhou stranu vztahy byly korektní do této doby. Stát vycházel vstříc například v tom, že pomáhá vybudovat zcela klíčovou energetickou přípojku z Nošovic do Liberty, která umožní vybudovat elektrické pece. Současně stát podporuje společnost v přechodu na nové technologie v rámci inovačních programů. A současně - a to je důležité ještě sdělit - stát podobně jako některým dalším společnostem poskytl prostřednictvím EGAPu záruku ve výši 2 miliard korun v covidové době, tak jako jiným společnostem, za poměrně výhodných podmínek s tím, že tyto zdroje budou účelově vázány na provozní aktivity společnosti spojené s nákupem materiálu, inovacemi a tak dále.

Jinými slovy, troufáme si tvrdit, že stát vycházel společnosti vstříc. I z tohohle důvodu jsme jasně sdělili, že principiálně nesouhlasíme s prodejem povolenek, i když do toho nemůžeme zasáhnout, ale že se domníváme, že by měly zůstat v rovině fixních aktiv pro rozvoj společnosti, případně jako krabička poslední záchrany, kdyby byl určitý finanční problém. A domníváme se, že to je správné z úhlu pohledu hospodáře. Management nás ujistil, že nehodlá povolenky dále nabízet své sesterské společnosti a že bude respektovat naše přání. Toto nesplnil a v následujících dnech ukonal to, že část emisních povolenek prodal. Objektivně ale zase řečeno, neprodal za 3 miliardy a jsme přesvědčeni, že kdybychom tam nejednali, tak by to ty 3 miliardy byly. Prodal nakonec za 1 miliardu. A je třeba rovněž objektivně říct ještě jednu věc, že opcí si zabezpečil kladný finanční výsledek, to znamená marži nebo zisk na této operaci ve výši 250 milionů korun.

My jsme vyjádřili prostřednictvím dozorčí rady nesouhlas, ale je nutné říct, že dozorčí rada nebyla informována o této proceduře, byla informována zpětně. Podle našeho názoru došlo k obejití dozorčí rady. Ale na druhou stranu, nejednalo se podle všech indicií nijak v nesouladu se zákonem. Je pravděpodobné, že společnost využila práva rozhodnutí jediného akcionáře. Dozorčí rada, respektive část dozorčí rady, což jsou odboráři a zástupci státu, okamžitě chtěli vysvětlení. Okamžitě poslali několik klíčových dotazů na management, na vlastníky a tento proces pokračuje i nadále.

Na včerejším jednání, kterého jsem se zúčastnil v Ostravě se zástupci zaměstnanců, se zástupci dozorčí rady, se zástupci vlastníků, se zástupci managementu, bylo nejenom deklarováno, ale prokázáno, což je dobrá zpráva, že valná část zdrojů za emisní povolenky už dorazila do Ostravy, dokonce s předstihem. Včera v poledne to bylo 60 %, večer už to bylo 75 % a podle všech indicií a příkazů, které jsou, by měla během dneška a zítřka dorazit zbývající částka, čili 1 miliarda by měla být skutečně zaplacena. Současně jsem včera s managementem dohlédnul i na to, že část těchto zdrojů, toho benefitu, dle naší dohody bude zaplacena jakožto speciální odměna všem zaměstnancům, a to ve výši 13 000 korun a 70 korun navíc, což skutečně bylo učiněno a peníze v tuto chvílí odchází. Zbytek toho benefitu, což můžou být řádově nízké stovky milionů korun, budou použity pro rozvoj společnosti. Současně management deklaroval, že nehodlá povolenky dále prodávat. Tento akt považuje tedy za uzavřený a nemělo by docházet k tomu, že by se další část povolenek převedla.

Opakuji: Není možné z úhlu pohledu státu zabránit komerční společnosti v prodeji části svých fixních aktiv, nicméně můžeme, a my jsme to jasně řekli, jasně deklarovat to, že pokud nebudou dodržovány elementární dohody mezi zaměstnanci, protože zaměstnanci se proti tomu rovněž postavili, mezi státem a společností, poté i stát logicky nebude otevřený ve smyslu další podpory a dalších benefitů, které by si nepochybně takováto společnost zasloužila. Na druhou stranu, nechceme trestat společnost, která zaměstnává 5 600 lidí, a region z našeho úhlu pohledu. Je to o dalším jednání s vlastníky, které pokračuje.

Prostřednictvím našeho člena v dozorčí radě jsme si vyžádali další podklady k převodu emisních povolenek, současně veškeré podklady k dalším operacím, které směřují do společnosti Liberty Częstochowa, což je společnost v Polsku, která vyrábí ve mzdě a kde chceme mít když ne jistotu, tak alespoň dozorčí rada jasné podklady k tomu, že s ohledem na transfer pricing tam dochází k převodům zdrojů, které odpovídají dané hodnotě odvedené práce nebo produktu.

Současně jsme včera podpořili protestní mítink zaměstnanců. Nutno říct, že s odbory jednáme takřka na denní úrovni. Odbory tam odvádějí dobrou práci, musím konstatovat, a i díky odborům si myslím, že ta situace je ve společnosti poměrně stabilizovaná. Protestní mítink nebyl nijak dlouhým protestem, který by narušil výrobu. Byl to protest několika set zaměstnanců, kteří vyjádřili nespokojenost s chováním managementu, respektive spíše vlastníků, a k tomu, že podle jejich názoru, s čímž se ztotožňujeme, nebyly naplněny všechny dohody, které byly učiněny.

Je třeba ještě říci jednu věc, a to je to, jakým způsobem k této transakci došlo. Určitě si vzpomínáte na to, že společnost byla vlastněna společností ArcelorMittal. Přibližně před dvěma lety byla tato společnost prodána právě společnosti nebo skupině Liberty Group GFG, a vlastníkem se tedy stala nová entita s tím, že tuto transakci musela posvětit Evropská komise a do značné míry i aktivitami ArcelorMittal v Evropě... bylo právě nařízeno to, že se musí zbavit jiných aktivit včetně aktivit v České republice. První tranše a první pokus o tuto akvizici Evropská komise neschválila. Z našeho úhlu pohledu správně neschválila, protože toky peněz za transakci nebyly zcela průhledné. Poté vyslovila nový požadavek a toto bylo ukonáno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP